Akademický senát

Akademický senát je jedním z akademických orgánů ŠKODA AUTO Vysoké školy.

Členové akademické obce vysoké školy se mají možnost prostřednictvím senátu vyjadřovat ke všem významným dokumentům a opatřením týkajícím se činnosti vysoké školy. Akademický senát vysoké školy má vůči rektorovi poradní funkci. Rektor je povinen se návrhy a stanovisky senátu zabývat.

Senát má jedenáct členů volených z řad akademické obce, z toho nejméně pět členů z řad studentů.


Senátní emailová adresa: senat@is.savs.cz

Členové senátu - akademici

Členové akademického senátu

Bradáč Josef

předseda

Bokšová Jiřina

člen, akademik

Přikrylová Jana

člen, akademik

Fábry Jan

člen, akademik

Juhas Martin

člen, akademik

Kasal Petr

člen, akademik

Členové senátu - studenti

Členové akademického senátu - studenti

Braun Vlastimil

místopředseda - místo studia Mladá Boleslav

Fajtlová Kristína

člen, student - místo studia Praha

Holík Ondřej

člen, student - místo studia Praha

Novotná Veronika

člen, student - místo studia Mladá Boleslav

Štutzbartová Andrea

člen, student - místo studia Mladá Boleslav

Zápisy ze zasedání akademického senátu

Zápis z 1. zasedání Akademického senátu ŠAVŠ zde.

Zápis z 2. zasedání Akademického senátu ŠAVŠ zde.

Zápis z 3. zasedání Akademického senátu ŠAVŠ zde.

Zápis z 4. zasedání Akademického senátu ŠAVŠ zde. 

Senátní emailová adresa:

senat@is.savs.cz