etická komise

Etická komise ŠKODA AUTO Vysoké školy byla ustanovena za účelem posuzování podnětů ve věci dodržování Etického kodexu akademickými pracovníky a zaměstnanci ŠKODA AUTO Vysoké školy, přičemž se jedná o stálý poradní orgán rektora.

Etická komise se skládá ze tří členů akademické obce nebo zaměstnanců vysoké školy a její zasedání je neveřejné.

Zápisy, viz níže, jsou zveřejněny v anonymizované podobě a se zachováním právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. 

Členové etické komise

Členové etické komise

Fábry Jan

předseda, akademik

Neset Pavel

člen, akademik

Rutterlová Lenka

člen, provozní zaměstnanec

Heršálková Kristýna

tajemník

Zápisy ze zasedání etické komise

 Zápis z 1. jednání Etické komise ŠAVŠ zde