Menu

Online Workshop on Embedding the Results of the Feedback from Student Placements

V návaznosti na workshop uskutečněný v lednu 2020 uspořádala ŠAVŠ ve dnech 16.-19. března 2021 z důvodu přetrvávající pandemie další vydání tohoto workshopu online, tentokrát výlučně pro vyučující Jiangnan University (JU), která se do projektu JEUL zapojila až v minulém roce.

Lektoři ŠKODA AUTO Vysoké školy předávali zástupcům této univerzity své zkušenosti s přihlédnutím k závěrům studentské ankety na JU o poznatcích z absolvované praxe ve vybraných podnicích. V závěru týdne zástupci partnerů zapracovali nově nabyté poznatky do osnov vybraných předmětů, které na domovských univerzitách vyučují.

Více o programu naleznete v souboru níže:

JEUL_ONLINE_WORKSHOP.pptx