Menu
Studijní program Ekonomika a management

Nákup

Bakalářské programy a specializace
Titul
Bc.
Forma studia
prezenční i kombinovaná
Délka
3,5 roku (7 semestrů)
Jazyk
český nebo anglický
Místo
Mladá Boleslav
Praxe
Povinná v 5. semestru

Základní informace o studiu

Zajímá Vás obor s globální perspektivou růstu? Zvolte si ke studiu na naší škole specializaci Nákup, díky které si osvojíte nákupní rozhodovací proces, zjistíte, jak vést nákupní jednání i vyjednávání, seznámíte se s trendy v mezinárodním obchodě a objevíte tajemství B2B vztahů, to vše navíc propojené s logistikou a projektovým řízením.
 
Výuka je zaměřená především na propojení s praktickými dovednostmi, a to díky simulaci reálného nákupního jednání.

Jako absolventi se uplatníte na pozicích nákupčích v podnicích působících v oblasti strojírenství (především v automobilovém průmyslu a souvisejících odvětvích), ale i v dalších výrobních nebo nevýrobních odvětvích.

Pozice:
  • nákupčí
  • nákupčí specialista
  • value stream specialista
  • specialista vendor managementu

Profil absolventa

Specializace Nákup je součástí studijního programu Ekonomika a management.
Cílem je díky předanému teoretickému základu v disciplínách manažerských a marketingových  vybavit studenta pro oblast nákupu v mezinárodním prostředí. Proto se profilující předměty této specializace zaměřují nejen na samotný nákupní rozhodovací proces, aktuální otázky z oblasti nákupu a podporu B2B vztahů, ale pozornost je velkou měrou věnována projektovému managementu, procesnímu řízení, logistice podniku, mezinárodnímu obchodu, operačnímu výzkumu, finanční analýze podniku nebo personálnímu managementu.
Vyučující se snaží o co nejvyšší míru propojení teoretických a praktických dovedností, a to díky případovým studiím, interaktivním manažerským hrám nebo simulaci nákupního jednání přímo ve výuce. Pravidelně se studenti setkávají s odborníky z praxe ve formě přednášek, workshopů nebo při povinné praxi. Ta je zařazena do studijního plánu jako povinný předmět. Z velké části studenti svou praxi absolvují v oddělení Nákupu ve Škoda Auto a. s. nebo jiných partnerských společností Škoda Auto Vysoké školy či zahraničních podnicích, především v rámci koncernu Volkswagen, do kterých vyjíždí za podpory programu Erasmus+.
Studenti mohou v rámci programu Erasmus strávit také semestr či dva na některé z více než šedesáti partnerských univerzit školy. Škoda Auto Vysoká škola nabízí rovněž velmi zajímavé projekty mimo Erasmus a je tak možné si pro svou zahraniční zkušenost zvolit i destinace jako Čína, Indie, Jižní Korea či USA.
Škoda Auto Vysoká škola nabízí studium v navazujícím magisterském programu Ekonomika a management, kde studenti mohou rozšířit či prohloubit své znalosti a dovednosti.
 
Kompletní informace k přijímacímu řízení a podmínky nutné pro přijetí naleznete ZDE.
Studijní specializace je zaměřena na oblast nákupu. Absolvent specializace má znalosti a dovednosti potřebné pro výkon, analýzu a řízení nákupního rozhodovacího procesu. Kromě seznámení se s parametry vztahů a vazeb ekonomických subjektů činných na B2B trhu je profilující výuka orientována na marketingovou komunikaci, procesní a projektové pojetí nákupních činností, operační výzkum, logistiku, fungování dodavatelských řetězců a mezinárodní obchod. Studijní specializace rovněž poskytuje absolventům trénink nákupních dovedností, vč. nákupních jednání a vyjednávání.
 

Uplatnění absolventů

Studijní specializace nákup poskytuje absolventovi studijního programu ucelené bakalářské vzdělání, které mu umožňuje vykonávat v podnicích působících v oblasti strojírenství (především v automobilovém průmyslu a souvisejících odvětvích), ale i v dalších výrobních či nevýrobních odvětvích pozici nákupčího. Zároveň je absolvent vybaven teoretickými znalostmi, umožňujícími pokračovat ve studiu v navazujícím studijním programu magisterského typu v České republice či v zahraničí.