Pohledem studentů

Studium ve Steyru - první dojmy

10/19/2017

Za studiem do zahraničí s námi ročně vyjíždí desítky studentů. Mezi ně se v letošním roce zařadili i naši studenti Denisa Římalová, Dominika Hrbková a Tomáš Vacek. Ti se s Vámi budou pravidelně během jejich pobytu dělit o své dojmy ze studia na naší partnerské univerzitě University of Applied Sciences Upper Austria Steyr, kam se všichni vydali na Double Degree program.

​Jak to všechno začalo
Náš zahraniční studijní pobyt začal v polovině září, kdy jsme se jednoho krásného deštivého rána ocitli v malebném univerzitním městečku Steyr. Naší cestě předcházely nejrůznější administrativní povinnosti, jako například zajištění pojištění či ubytování. V našem případě jsme měli dvě možnosti, jak si bydlení zařídit. Jednou z nich bylo nechat vše na zahraniční partnerské škole, která by nám zajistila ubytování v některém ze studentských bytů. Druhou možností, kterou jsme si zvolili, bylo oslovení studentské ubytovny Kolpingheim, na kterou jsme dostali mnohá doporučení od studentů ŠKODA AUTO Vysoké školy. Hlavním důvodem pro výběr právě této ubytovny bylo, že jsou zde ubytovaní jak studenti místní univerzity, tak i Erasmus studenti, což nám umožňuje intenzivní kontakt jak s německy, tak anglicky hovořícími studenty. Tato ubytovna je zároveň v blízké vzdálenosti od univerzity – pouhých 5 minut cesty.

Další administrativní povinnosti na sebe nenechaly dlouho čekat. Hned při přebírání pokoje jsme od ubytovatele dostali formulář, který bylo třeba do tří dnů odevzdat na příslušném úřadě, a tak se přihlásit k dlouhodobému pobytu. Následně bylo třeba založit bankovní účet u některé z rakouských bank, u čehož nám velmi pomohl náš Buddy. Následující dva dny jsme využili k zabydlení a poznání okolí. I v tomto případě jsme měli k dispozici Buddyho, který nám poskytl nejdůležitější informace o škole a životě ve Steyru.

Následující den jsme se zúčastnili informační schůzky, která byla určena především pro Erasmus studenty. Zde jsme dostali základní informace o chodu školy, jako například, jak se kopíruje, kde je menza nebo jak se správně orientovat po budovách. Současně jsme obdrželi přístupy do všech studijních systémů – a že jich není málo :-). Zbylá část informační schůzky se již týkala pouze studentů, kteří zde nejsou přihlášeni do programu Double Degree. V této části jim bylo ukázáno, jak si mají zaregistrovat vybrané předměty včetně dvou povinných kurzů organizovaných zahraničním oddělením. Pro studenty programu Double Degree byly všechny povinné předměty, dle partnerské dohody mezi univerzitami, zapsány předem.

Kurzy organizované zahraničním oddělením jsou určené pro všechny přijíždějící zahraniční studenty, v rámci kterého se studenti jednak seznamují mezi sebou, společně poznávají rakouskou kulturu a v neposlední řadě také představují své domácí kultury. Zde jsme se již setkali s problémem, jelikož i nám byly kurzy pro zahraniční studenty automaticky zaregistrovány. Nicméně vzhledem k povinnostem vyplývajících z programu Double Degree pro nás nebylo možné tyto kurzy absolvovat, jelikož se nám výuka kryla s povinnými předměty.

Dalším bodem informační schůzky byla nabídka nejrůznějších aktivit a výletů od ESN (Erasmus Students Network). Přestože je nabídka velmi lákavá, vzhledem ke studijním povinnostem vyplývajících z programu Double Degree, je pro nás většina aktivit tabu.

Na závěr informační schůzky jsme obdrželi další formulář s žádostí o potvrzení o povolení k dlouhodobému pobytu. Ten bylo třeba vyplnit a společně s mnoha dalšími dokumenty ohledně našeho pobytu v Rakousku odevzdat na příslušném magistrátu města Steyr. V současné době čekáme, zda budou naše žádosti v pořádku schváleny, a tak získáme potřebné razítko :-).

Denisa, Dominika a Tomáš