Pohledem studentů

Zahraniční praxe v centrále společnosti Volkswagen AG v dolnosaském Wolfsburgu byla pro Václava Volfa cennou zkušeností

07/31/2019

Náš student Václav Volf absolvoval během studia již druhou stáž v zahraniční firmě. Na jakých zajímavých projektech se podílel? Kam ho v rámci pobytu zavedla služební cesta a jaký nezapomenutelný zážitek na něho při pobytu ve Wolfsburgu čekal? Více se dozvíte v následujícím reportu.

Když jsem se v průběhu druhého semestru svého magisterského studia dozvěděl, že je nově v rámci povinně-volitelných předmětů možné absolvovat odbornou praxi i v tomto stupni studia, neváhal jsem ani vteřinu. Zvláště po vynikajících zkušenostech z půlročního bakalářského pobytu v Audi AG v Ingolstadtu byla moje volba naprosto jasná. Po zhruba třítýdenním hledání vhodného místa v německy mluvících firmách skupiny Volkswagen a následném přijímacím pohovoru v létě 2018 se mi podařilo získat praktikantskou pozici přímo v centrále společnosti Volkswagen AG v dolnosaském Wolfsburgu. Konkrétně jsem měl být zaměstnán v oddělení „Produktmarketing Mid & Fullsize Vehicles“, a to v termínu od ledna do července 2019.

Ve srovnání s již zmíněnou praxí v Bavorsku jsem ve Wolfsburgu nemusel řešit žádné komplikace s ubytováním a nezbytným papírováním. Společnost Volkswagen AG totiž oficiálně nabízí stážistům a zaměstnancům ze vzdálenějších míst sdílené (a navíc výhodné) bydlení, a to včetně vyřízení veškerých administrativních náležitostí. Proto jsem se od samého začátku plně soustředil na svoji práci.

Hlavní pracovní náplní mé pozice byla administrativní podpora stálých členů projektového týmu, který se stará o vozy VW Touareg, VW Atlas a VW Teramont – tedy rodinu velkých SUV modelů wolfsburské značky. Nicméně vedle této každodenní činnosti jsem měl tu čest podílet se i na skutečně zajímavých projektech. Tím zcela nejzásadnějším byla analýza trhu, tvorba jednotlivých návrhů a následná příprava finálních podkladů za oblast Marketingu a prodeje týkajících se redukce komplexity (variantnosti dílů) modelu VW Touareg. Samotné přípravy na důležité jednání započaly již v polovině února, tedy krátce po mém nástupu. Na konci března jsem se pak společně s kolegou účastnil zahraniční služební cesty do výrobního závodu v Bratislavě, kde se VW Touareg společně s vozy Audi Q7, Q8 a Porsche Cayenne vyrábí. Zde se sešli zástupci technického vývoje, výroby, nákupu, marketingu, projektového managementu a nejvyššího vedení firmy, aby rozhodli, které díly se budou moci sjednotit či zredukovat s cílem ušetřit celkové náklady projektu – samozřejmě bez sebemenšího dopadu na zákazníka a jeho zážitek z produktu. Následovaly další dva měsíce opětovného vyhodnocování a konzultací s jednotlivými odbytovými oblastmi z celého světa, aby celý projekt vyvrcholil koncem května druhým společným setkáním. Byla to vážně vynikající spolupráce se skutečně zřetelným výsledkem, jímž bylo řádově několik jednotek milionů eur, které se podařilo i díky mým návrhům v různých oblastech celého životního cyklu projektu ušetřit.

Do mé gesce spadala mimo jiné i příprava prezentací, podkladů a protokolů pro nejrůznější podniková grémia, podpora během jednání s ostatními organizačními jednotkami či tvorba a vyhodnocování tržní situace na základě dat z interních podnikových systémů. Poměrně často jsem se zabýval i analýzou nabídek ostatních značek a celkově zkoumáním chování konkurence a řada přišla i na spolupráci při optimalizaci německého konfigurátoru modelu Touareg. Velice zajímavou součástí práce byla i organizace a následná aktivní účast na pravidelných testovacích jízdách konkurenčních vozů, během nichž jsem mimo tradičních mainstreamových značek vyzkoušel i různé exotické modely, především z Číny. Stejně tak jsem mohl doprovázet své kolegy na nejrůznějších interních workshopech a eventech, na kterých jsem získal hlubší vhled do budoucí firemní modelové strategie a dozvěděl se více o nejmodernějších trendech v oblasti elektromobility, konektivity a palubních asistenčních systémů.

Jsem rád, že jsem během stáže zužitkoval i četné poznatky nabyté při zpracovávání své bakalářské práce, která byla zaměřena na technickoekonomickou analýzu vozidel D-segmentu dle nasazení moderních informačních technologií a asistenčních systémů, a stejně tak i obecné znalosti z předmětů vyučovaných na ŠAVŠ. V tomto případě se jednalo především o využití znalostí ze Strategického marketing – managementu, Projektového managementu, Nových trendů v automobilovém průmyslu, Interkulturních kompetencí a samozřejmě Základů managementu či Marketingu jako takového.

Během své půlroční praxe jsem se rovněž setkal s mnoha zajímavými a inspirativními lidmi, za což jsem rovněž nesmírně vděčný. Nejvzácnější bylo přátelské setkání s prof. Dr. Carlem Hahnem, bývalým předsedou koncernu Volkswagen. Ten byl navíc natolik ochotný, že jsem s ním přímo v jeho pracovně mohl vést poměrně podrobný rozhovor, týkající se nejen automobilů, ale také hospodářství či společnosti, což pro mě představovalo vskutku nezapomenutelný zážitek.

I můj volnočasový program ve Wolfsburgu byl doslova nabitý. S kolegy z kanceláře, spolubydlícími a ostatními stážisty jsme podnikali nejrůznější aktivity, jako například společný fotbal, večery v jump-parku, na bowlingu nebo se účastnili různých akcí z oblasti motorsportu, jako například závodů Formule E. O víkendech jsem se pak snažil co nejvíce poznat Wolfsburg samotný a především jeho krásné okolí. To totiž nabízí opravdu nepřeberné množství možností – nejen kulturních, nýbrž i přírodních. Navštívil jsem tak například nedaleké historické město Braunschweig, krásné muzeum větrných mlýnů v Gifhornu, expozici věnovanou bývalé železné oponě ve městě Helmstedt či prastaré klášterní městečko Königslutter. Nemohla chybět ani návštěva Berlína či Hamburku a během června pak přišla na řadu ještě i další historická města Magdeburg a Göttingen. Navíc se mi podařilo získat termín na jedinečnou prohlídku výrobního závodu světoznámé likérky Jägermeister. Stejně tak byl bohatý i můj kulturní program – divadlo, kino, zápas německé fotbalové reprezentace, nejrůznější přednášky a setkání… Bylo toho jednoduše více než dost.

Co říci na závěr? Budu se opakovat, protože stejně jako při minulé zahraniční stáži jsem i nyní nesmírně vděčný za veškeré zkušenosti a příležitosti, které mi tento půlroční pobyt přinesl. Proto pokud stále váháte, zda vyrazit na stáž do nějaké zahraniční firmy, jděte určitě do toho. Samozřejmě to není vždy snadné, ale zkušenosti, kontakty, zážitky, a především následná výhoda při hledání stálého pracovního místa, které s sebou absolvování zahraniční praxe přinese, za trochu té námahy zajisté stojí.

Bc. Václav Volf