PROJEKTY

 

Jsou projekty financované z prostředků, které MŠMT přiděluje výzkumným organizacím na podporu specifického výzkumu na vysokých školách, na základě splnění určitých kvantifikovatelných kritérií (počty studentů a absolventů v doktorských studijních programech, počet absolventů magisterských studijních programů, počet tzv. RIV bodů v Informačním systému výzkumu, vývoje a inovací). Součástí řešitelského týmu jsou vždy studující magisterského či doktorského stupně studia (pokud jej vysoká škola nabízí). Podmínky soutěže v tomto případě formuluje příjemce, tj. vysoká škola.

 

 


 


Zelený produkt automobilek a jeho vnímání různými generacemi českých spotřebitelů


Vedoucí projektu: Ing. Eva Jaderná, Ph.D.

Počet řešitelů (akademici/studující): 3, 3

Doba řešení: 2018-2019

Rozpočet projektu: 445 675 Kč

Faktory ovlivňující motivaci zaměstnanců cizinců k integraci v České republice


Vedoucí projektu: Mgr. Eva Švejdarová, Ph.D., M.A.

Počet řešitelů (akademici/studující): 1, 3

Doba řešení: 2019-2020

Rozpočet projektu: 249 773 Kč