Zástupci ŠKODA AUTO Vysoké školy vyjeli na první International Partner Week do Izraele

První International Partner Week do Izraele | ŠKODA AUTO Vysoká škola

První International Partner Week do Izraele | ŠKODA AUTO Vysoká škola

5. 3. 2019

Interdisciplinární centrum Herzliya pořádala první ročník International Partner Weeku.

​Interdisciplinární centrum Herzliya pořádala první ročník International Partner Weeku, jehož hlavním cílem bylo prohloubení spolupráce se zahraničními vysokými školami. Za ŠKODA AUTO Vysokou školu se akce zúčastnila Lenka Stejskalová, Pavel Štrach a Denisa Římalová.

V termínu od 18. do 21. února se na izraelské univerzitě setkalo 27 zástupců 18 institucí z 9 zemí. Hlavním cílem eventu bylo osobní setkání se zástupci partnerských univerzit, představení samotného kampusu interdisciplinárního centra, výměna zkušeností a osvědčených postupů v oblasti mezinárodních mobilit a diskuse o existujících a budoucích projektech. ŠKODA AUTO Vysoká škola zahájila spolupráci s IDC Herziliya v červenci 2018.

V rámci nabitého programu se účastníci zapojili do zajímavých přednášek, workshopů a diskusí. Byly jim představeny základní fakta týkající se izraelské geopolitiky, globální spolupráce v oblasti podnikatelského vzdělání, principy fungování právní kliniky, mezinárodní školy a kariérního centra. Účastníci také měli možnost navštívit nově zřízenou inovační laboratoř, tzv. miLAB. Tato interdisciplinární prototypová laboratoř umožňuje studentům vytvářet interaktivní nástroje, díky nimž mouhou dále studovat, jak technologie ovlivňují lidské chování.

Interdisciplinární centrum Herzliya bylo založeno v roce 1994 izraelským profesorem Urielem Reichmanem. IDC Herzliya je nezisková organizace, která během svého pětadvacetiletého působení dosáhla mezinárodního uznání a přilákala celosvětově proslulé vědce a akademické pracovníky. Zakladatelé IDC Herzliya usilovali o vytvoření izraelské univerzity, kde jdou osobní úspěchy ruku v ruce se společenskou odpovědností. Hlavním cílem centra je poskytovat špičkovou úroveň v oblasti vzdělávání a výzkumu. V rámci široké škály studijních programů, které kombinují akademické studium s praktickým tréninkem, je studentům a absolventům poskytnuto vzdělání a motivace potřebné k tomu, aby se stali úspěšnými manažery jak v Izraeli, tak v mezinárodním prostředí.