UČÍME INOVATIVNĚ

 ICERI 2019: International Conference on Education, Research and Innovation

ICERI 2019: International Conference on Education, Research and Innovation

26. 11. 2019

V rámci mezinárodní konference o vzdělávání, výzkumu a inovaci ICERI2019, která se v listopadu konala ve španělské Seville, představila Eva Švejdarová z Katedry řízení lidských zdrojů ŠAVŠ svůj výzkum o inovativním způsobu výuky, který praktikuje v rámci předmětu personálního managementu I.

ICERI je jednou z největších mezinárodních vzdělávacích konferencí pro lektory, výzkumné pracovníky, odborníky a profesionály ve vzdělávacím sektoru. Po 12 letech se ICERI stala významnou událostí, kdy se více než 700 expertů z 80 zemí spojí, aby prezentovalo své projekty a sdíleli své poznatky o metodologii výuky a učení a o vzdělávacích inovacích.

Agilní projektový týmový způsob výuky představený Evou Švejdarovou vzbudil na konferenci značný ohlas, právě pro svůj inovativní charakter, který přispívá efektivnímu rozvoji znalostí, dovedností a kompetencí potřebných pro trh práce ve 21. století.

Mimo zahraničních odborníků na konferenci projevila zájem o inovativní způsob výuky naše partnerská univerzita v Seinäjoki, která se v květnu chystá již podruhé metodiku vyvinutou paní doktorkou Švejdarovou použít během své mezinárodní letní školy.

Letní školy na SeAMK s názvem „Sustainable Future Design“ se letos zúčastní v roli vyučující a metodičky nejen paní doktorka Švejdarová, ale také naše tři studentky magisterského studia.

V letním semestru budou naši studenti moci vyzkoušet tento nový přístup v personálním managementu I, ale také v nově otevřeném interdisciplinárním předmětu „Strategic Sustainability Management“, který bude vyučován současně čtyřmi našimi lektory v anglickém jazyce.

Díky interdisciplinárnímu pohledu budou studenti zkoumat firemní udržitelnost z pohledu lidských zdrojů, marketingu, účetnictví a řízení dodavatelského řetězce. Za jednotlivé obory budou v rámci nového předmětu odpovídat Ing. David Holman, Ph.D. - Sustainable Supply Chain Management, Ing. Eva Jaderná, Ph.D. – Sustainable Marketing Ing. Josef Horák, Ph.D. - Environmental Management Accounting a Mgr. Eva Švejdarová, M.A., Ph.D. – Sustainable Strategic HRM.

Na blokovou výuku předmětu se studenti ŠAVŠ mohou těšit v květnu 2020.