NOVÝ STUDIJNÍ PROGRAM

Průmyslový management: Unikátní technickoekonomický bakalářský studijní program na ŠAVŠ

Průmyslový management: Unikátní technickoekonomický bakalářský studijní program na ŠAVŠ

5. 12. 2019

ŠKODA AUTO Vysoká škola zahájila přihlašování do zcela nového technickoekonomického profesně zaměřeného bakalářského studijního programu Průmyslový management, který vytvořila ve spolupráci s odborníky z mateřské firmy ŠKODA AUTO a dalšími partnery. Program studentům přináší jedinečnou možnost studia a praxe, a to nejen v zázemí největšího zaměstnavatele v České republice, ale u řady dalších firem. Absolvent tohoto studijního programu bude moci vykonávat řídící funkci či funkci specialisty na nižších či středních úrovních managementu průmyslových podniků ve zpracovatelském průmyslu, a to nejen v oblasti strojírenství.

ŠKODA AUTO Vysoká škola je již 20 let lídrem ve vzdělávání budoucnosti, a to díky schopnosti rychle přizpůsobovat nabídku svých bakalářských i navazujících magisterských studijních programů potřebám špičkových zaměstnavatelů na trhu práce. Otevřením průlomového studijního programu Průmyslový management a programu Podniková ekonomika a manažerská informatika se v tomto roce zařadila mezi vysoké školy kombinující ekonomické zaměření s technickým.

„Naším dlouhodobým cílem je nabízet kvalitní vysokoškolské studium, které odráží nejen aktuální potřeby firem, ale i celé společnosti a postupně připravuje naše studenty na zcela jiný svět, o kterém zatím nemáme jasnou představu, jak bude vypadat. Oni v něm ale budou muset za pár let obstát. Podle toho také pečlivě připravujeme naše studijní programy. Ty studenty vybavují nejen obecným základem v rámci řízení firem, následně užší specializací, ale dbají na to, aby naši absolventi byli analyticky, kriticky a eticky uvažujícími odborníky,“ dodává rektor ŠKODA AUTO Vysoké školy doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc.

Výuka bakalářského studijního programu Průmyslový management využívá moderní interaktivní metody a manažerské hry, zahrnuje trénink dovedností ve špičkovém školícím Lean centru ŠKODA AUTO, práci v technických laboratořích, nebo také účast na pravidelných exkurzích u předních průmyslových výrobců. Nový program stejně jako ostatní bakalářské programy a specializace na ŠKODA AUTO Vysoké škole nabídne studentům placenou povinnou praxi, kterou vykonávají u našich partnerských firem.

„Tento program je výsledkem spolupráce se společností ŠKODA AUTO a jeho cílem je vybavit absolventy komplexními znalostmi a praktickými dovednostmi z ekonomiky, průmyslového managementu a průmyslových, zejména pak strojírenských a automobilových technologií. Díky propojení všech těchto oblastí studia se naši absolventi odlišují od ostatních absolventů jiných vysokých škol technickoekonomického směru v ČR a zvyšují tak svůj potenciál na trhu práce,“ vysvětluje prorektor pro studijní záležitosti Mgr. Petr Šulc.

I studenti nového studijního programu se mohou přihlásit do motivačního programu, který umožňuje díky dobrým studijním výsledkům studovat zdarma. Platí pro ně rovněž možnost výhodných operativních leasingů od společnosti ŠKODA AUTO. Garantem studijního programu Průmyslový management je prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D., blok předmětů v oblasti strojírenství, elektrotechniky a automatizace odborně garantuje prof. Ing. Vojtěch Dynybyl, Ph.D.

 

Kontakt pro média:

Mgr. Eva Gebauerová

Vedoucí marketingu, prodeje a PR ŠKODA AUTO Vysoká škola o.p.s.

tel.: 730 803 113, e-mail: eva.gebauerova@savs.cz