BLIC

ŠKODA AUTO Vysoká škola je součástí mezinárodního projektu Blended Learning International Cooperation  (BLIC)

ŠKODA AUTO Vysoká škola je součástí mezinárodního projektu Blended Learning International Cooperation (BLIC)

9. 6. 2020

Kromě ŠKODA AUTO Vysoké školy je do projektu BLIC zapojena Duale Hochschule Baden-Württemberg z Německa, Keele University z Anglie a Reykjavík University z Islandu. Komunikaci v rámci mezinárodního projektu usnadňují platformy jako je Zoom, Adobe Connect, WhatsApp, Skype a BigBlueButton, které využívají studenti i jednotliví lektoři. Garantem projektu za ŠAVŠ je Mgr. Emil Velinov, Ph.D z Katedry marketingu a managementu.

 

ŠKODA AUTO Vysoká škola je do projektu zapojena s předmětem magisterského studia Mezinárodní management. Studenti ŠAVŠ mají v tomto projektu role management konzultantů. Oponenty jsou jim studenti tří partnerských univerzit, kteří mají za úkol reprezentovat reálné firmy pronikající na cizí trhy.

Dalším úkolem studentů ŠAVŠ je analyzovat a zkoumat byznys a dále také možnosti a podmínky mezinárodních trhů mezi které patří např. Čína, Indie, Brazílie, Rusko. Dosažené výsledky průběžně opět konzultují se studenty partnerských univerzit a vyhodnocují strategie, jak cílit na rychle rostoucí trhy.

Strategii celého projektu BLIC pak průběžně konzultují partneři na setkání, která probíhají jednou ročně. 

 

Emil Velinov k projektu říká:

„BLIC je projekt, který je mezi studenty ŠAVŠ velice oblíbený. Ti, kteří měli tu možnost být jeho součástí, hodnotí velice kladně praktické zkušenosti z oblasti strategického a interkulturního pohledu na mezinárodní byznys, které díky zapojení do projektu získaly."


Studentka Michaela Stáňová o své účasti v projektu:

„Projekt BLIC jsem absolvovala v rámci svého magisterského studia na ŠKODA AUTO Vysoké škole. Přínosem pro mě byla určitě mezinárodní komunikace, získání zkušeností v rámci mezinárodní domluvy schůzek, komunikace a jednání."  

 

 

Partnerské univerzity:

Duale Hochschule Baden-Württemberg

Keele University 

Reykjavík University