Menu

Jak na citace / How to cite

Při přípravě závěrečných (i semestrálních a jiných) prací je potřeba citovat použitou literaturu dle platné normy ČSN ISO 690 (2011).

When preparing final (as well as semester and other projects) theses, it is necessary to cite the used literature according to the valid standard ČSN ISO 690 (2011).

citace2.jpg

Doporučené materiály / Recommended materials

Metodika ŠAVŠ pro závěrečné práce (autentizace AIS). / ŠAVŠ Methodology

Zásady psaní závěrečné práce pro prezenční a kombinovanou formu studia - doc. Jan Fábry, ŠAVŠ (autentizace AIS)

Bibliografické citace můžete vytvářet na serveru Citace.com, použití je zdarma, po registraci si můžete své citace ukládat a organizovat.

Výklad normy ČSN ISO 690 (2011) s příklady.

Doplňkové a rozšiřující materiály / Supplementary materials

Jak citovat - pomůcka z MUNI Brno, autor Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.

Tvorba bibliografických citací - prezentace z UTB Zlín, Mgr. Olga Biernátová

Rozcestník návodů k citacím - VŠE Praha

Akademická etika - portál s příručkou "Jak ve vyhnout plagiátorství" / "How to prevent plagiarism" handbook