Menu

Jak na citace / How to cite

Při přípravě závěrečných (i semestrálních a jiných) prací je potřeba citovat použitou literaturu dle platné normy ČSN ISO 690 (2011).

When preparing final (as well as semester and other projects) theses, it is necessary to cite the used literature according to the valid standard ČSN ISO 690 (2011).

citace2.jpg

Doporučené materiály

Metodika ŠAVŠ pro závěrečné práce (autentizace AIS). / ŠAVŠ Methodology

Bibliografické citace můžete vytvářet na serveru Citace.com, použití je zdarma, po registraci si můžete své citace ukládat a organizovat.

Výklad normy ČSN ISO 690 (2011) s příklady.

Doplňkové a rozšiřující materiály

Jak citovat - pomůcka z MUNI Brno, autor Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.

Tvorba bibliografických citací - prezentace z UTB Zlín, Mgr. Olga Biernátová

Rozcestník návodů k citacím - VŠE Praha