Menu

Projekt JEUL

Joint Enterprise University Learning (JEUL)

Cílem projektu JEUL je vybudovat a rozvíjet dlouhodobou spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi a soukromým sektorem, ovlivňovat způsob, jakým univerzity pracují, a umožnit jim učit se z podnikatelského zaměření podniků, rozvíjet a využívat případové studie založené na zkušenostech podniků, rozvíjet metody výuky a učení, poznat potřeby podniků a odpovídajícím způsobem zlepšit učební osnovy. Cílem je, aby se staly "podnikatelskými univerzitami".

_MG_4260.jpg

Doba trvání:
- Začátek řešení projektu:        15/10/2017
- Ukončení řešení projektu:      říjen /2022

Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je zlepšit kvalitu vysokoškolského vzdělávání a zvýšit jeho význam pro trh práce a společnost. Projekt zahrnuje identifikaci potřeb dovedností a znalostí nastupujících absolventů u podniků a následnou revizi učebních osnov, s cílem tyto dovednosti odpovídajícím způsobem do studijních programů začlenit. Po umístění studentů ve firmách bude následovat příprava případových studií a jejich integrace do učebních osnov, aby se zlepšila kvalita vzdělávání na partnerských vysokých školách. Díky revidovaným učebním plánům a zdokonaleným metodám výuky a učení získají absolventi znalosti a dovednosti, které jsou relevantnější pro podniky a trh práce.

Cílové skupiny
Cílovými skupinami projektu jsou univerzity, jejich zaměstnanci, současní i budoucí studenti a podniky. Dalšími klíčovými cílovými skupinami jsou vláda a celá společnost.

Oficiální stránka projektu

   

   

Newsletter projektu

Podpora Evropské komise při tvorbě této publikace nepředstavuje souhlas s obsahem, který odráží pouze názory autorů, a Komise nemůže být považována za odpovědnou za jakékoliv využití informací obsažených v této publikaci.

Partneři

IT / University of Siena

VN / UEH Ho Chi Minh

VN / BUH Ho Chi Minh

CN / Jiangnan University

CN / Nanjing NUAA

UK / University of Kent

LT / Vilnius University

CZ / ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA

BE / Institut De Haute Formation aux Politiques Communautaires 

Publicita projektu

Reportáž