Menu

Publikační činnost

Publikační činnost je nedílnou součástí výzkumné a tvůrčí činnosti akademických pracovníků ŠAVŠ. V posledních letech má vzrůstající tendenci. Sběr dat o výsledcích publikační činnosti se uskutečňuje průběžně v Akademickém informačním systému ŠAVŠ (AIS). Výsledky jsou dostupné pomocí vyhledávače v publikační činnosti.

Výsledky jsou také s roční periodicitou vkládány do Rejstříku informací o výsledcích (RIV) v rámci Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací, provozovaného Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace.

Co nabízíme

Unikátní zaměření
Vynikající uplatnitelnost
Kvalitní pedagogové
Praxe v ČR i v zahraničí
Study and Drive
Praxe - práce v oboru již od 1. semestru
Individuální přístup
Zahraniční pobyty
Experti z praxe ve výuce
Certifikace
Práce s talenty
Moderní zázemí
Double Degree
Mezinárodní rozměr
Mladá Boleslav nebo Praha