palestra

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o. je soukromou neuniverzitní vysokou školou, která realizuje studijní programy na úrovni bakalářských, magisterských a MBA studií se zaměřením na oblast wellness, výživy, sportu a aktivního trávení volného času.

MBA studijní program „Management sportu“ rozšiřuje nabídku studií pro odborníky, kteří se chtějí vzdělávat v oblasti sportovního managementu. Nabízí svým studentům vzdělání, které jim umožní být připraveni na výkon zodpovědných funkcí ve vedení společností anebo jako členům pracovních týmů, kde budou platnými členy s potřebnými rozhodovacími zkušenostmi a to s důrazem na oblast sportu. Program je realizován v kombinované formě studia a poskytuje jeho absolventům vzdělání na úrovni, které je konkurenceschopné v mezinárodním srovnání, a ve kterém přednášejí přední odborníci pro oblast sportovního managementu jak z oblasti akademické sféry, tak z praxe.“

Kontaktní osoba:

Mgr. Tomáš Mirovský, DiS., MBA e-mail: mirovsky@palestra.cz

 


MBA PROGRAM - PALESTRA