Pohledem studentů

Projekt Europa im Wandel pohledem našich studentů

12/13/2018

​Naši studenti navštívili v týdnu od 26. 11. do 1. 12. 2018 Münster v rámci projektu Europa im Wandel. Co všechno bylo na programu si můžete přečíst v reportu, který sepsala Eliška Puldová.

V týdnu od 26. 11. do 1. 12. 2018 se uskutečnil náš výměnný pobyt v německém studentském městě Münster, na kterém nás doprovázela PhDr. Martina Žáčková. Druhým vedoucím byl profesor Dr. Klaus Kobold.

První den jsme byli seznámeni se studenty tamní vysoké školy FH Münster, kteří nás následující dny prováděli programem. Po úvodním představení jsme vytvořili čtyřčlenné týmy a dostali jsme zadání případových studií, které jsme v průběhu týdne společně vypracovávali. Témata tvořila například problematika nezaměstnanosti, nemocenské, životního prostředí, platů, studia na vysoké škole, a byla představena v porovnání Česká republika vs. Německo. Na konci pobytu jsme svá témata odprezentovali a měli tedy možnost použít odbornou němčinu v praxi.

V rámci dopoledního programu jsme navštívili vysokou školu, hlavní části města i tamní kantýnu. Poznali jsme, jak probíhají přednášky (konkrétně makroekonomie) a jak studenti tráví volný čas. Také jsme absolvovali exkurzi do výroby firmy Hengst SE&Co. KG a zúčastnili se semináře s názvem Interkulturní kompetence. Večer jsme měli příležitost navštívit právě probíhající vánoční trhy a zároveň procvičit němčinu v neformálním prostředí.

V Německu se nám všem moc líbilo, přátelské prostředí a nutnost použití němčiny nám pomohlo se rozmluvit a plně využít naši slovní zásobu, kterou jsme získali na hodinách němčiny s paní Žáčkovou.

Za studenty semináře němčiny B2, Eliška Puldová