VUT BRNO

US-MBA studium je prestižní manažerský program zajišťovaný dvěma univerzitami – Fakultou podnikatelskou VUT a partnerskou University of St. Francis v Joliet, USA.

V současné podobě je na FP VUT realizován již od roku 2014.

Studium je navrženo tak, aby maximálně odráželo praktické potřeby manažerů a podporovalo mezinárodní a globalizující aspekt současného podnikání. US-MBA je akreditováno ACBSP, což nás opravňuje nabízet a udělovat titul Master of Business Administration (MBA), v ČR je akreditováno v CAMBAS.

Základní informace:

- Studium trvá 1,5 roku.

- Obsahuje 12 modulů z různých oblastí businessu, 50 % z nich je vyučováno odborníky z USA v angličtině.

- Výuka probíhá 1-2krát za měsíc o víkendech na FP VUT v Brně.

- Absolventi získávají diplom vydaný přímo partnerskou univerzitou v USA, což zajišťuje jeho mezinárodní přesah.

- Studenti mají možnost absolvovat vybraný modul na partnerské univerzitě v USA (dvoutýdenní pobyt s návštěvou Chicaga a okolí).

Datum nejbližšího zahájení: 24. 9. 2021  


Kontaktní osoba:

Ing. Klára Jarchovská, e- mail: klara.jarchovska@vutbr.cz

 


 


MBA PROGRAM - VUT V BRNĚ