JEUL

Projekt: Joint Enterprise University Learning (JEUL)

 

Doba trvání: 36 měsíců

- Začátek řešení: 15/10/2017

- Ukončení řešení projektu: 14/10/2020

 

Partneři

IT / University of Siena

VN / UEH Ho Chi Minh

VN / BUH Ho Chi Minh

CN / Nankai University

CN / Nanjing NUAA

UK / University of Kent

LT / Vilnius University

CZ / ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA

CZ / EU-China Economics & Politics Institute

 

Popis projektu

Cílem projektu JEUL je vybudovat a rozvíjet dlouhodobou spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi a soukromým sektorem, ovlivňovat způsob, jakým univerzity pracují, a umožnit jim učit se z podnikatelského zaměření podniků, rozvíjet a využívat případové studie založené na zkušenostech podniků, rozvíjet metody výuky a učení, poznat potřeby podniků a odpovídajícím způsobem zlepšit učební osnovy. Cílem je, aby se staly "podnikatelskými univerzitami".

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zlepšit kvalitu vysokoškolského vzdělávání a zvýšit jeho význam pro trh práce a společnost. Projekt zahrnuje identifikaci potřeb dovedností a znalostí nastupujících absolventů u podniků a následnou revizi učebních osnov, s cílem tyto dovednosti odpovídajícím způsobem do studijních programů začlenit. Po umístění studentů ve firmách bude následovat příprava případových studií a jejich integrace do učebních osnov, aby se zlepšila kvalita vzdělávání na partnerských vysokých školách. Díky revidovaným učebním plánům a zdokonaleným metodám výuky a učení získají absolventi znalosti a dovednosti, které jsou relevantnější pro podniky a trh práce.

Cílové skupiny

Cílovými skupinami projektu jsou univerzity, jejich zaměstnanci, současní i budoucí studenti a podniky. Dalšími klíčovými cílovými skupinami jsou vláda a celá společnost.

Oficiální stránky projektu zde.

Newsletter k projektu je ke stažení zde.

Podpora Evropské komise při tvorbě této publikace nepředstavuje souhlas s obsahem, který odráží pouze názory autorů, a Komise nemůže být považována za odpovědnou za jakékoliv využití informací obsažených v této publikaci.

 

Publicita projektu:

 

2020

09. 01. 2020 Joint Enterprise University Learning na ŠAVŠ

13. 01. 2020 ŠKODA AUTO Vysoká škola hostí v rámci projektu Jeul zahraniční university

13. 01. 2020 ŠKODA AUTO Vysoká škola hostila zasedání projektu JEUL, které podporuje rozvoj vysokoškolského vzdělání v Asii

20. 01. 2020 ŠKODA AUTO Vysoká škola hostila zástupce evropského projektu JEUL

30. 01. 2020 Výroční zasedání projektu Erasmus+ Joint Enterprise University Learning (JEUL)

 

2019

18. 01. 2019 O případových studiích ve výuce se diskutovalo na University of Economics Ho Chi Minh City

08. 02. 2019 Výroční zasedání projektu JEUL ve Vietnamu

27. 05. 2019 Workshop v rámci projektu JEUL na ŠAVŠ

13. 06. 2019 Škoda Auto Vysoká škola: Partnerství s vietnamskou Banking University

14. 10. 2019 JEUL si bere za úkol zlepšit kvalitu VŠ vzdělávání na čínských a vietnamských univerzitách

 

2018

26.  03. 2018 ŠKODA AUTO Vysoká škola se stala jedním z partnerů projektu JEUL

26. - 29. 3. 2018 Projekt Joint Enterprise University Learning pokračuje

 02.  05. 2018 Participation in the meeting in Nanjing in March 2018