JEUL

Projekt: Joint Enterprise University Learning (JEUL)

 

Doba trvání: 36 měsíců

- Začátek řešení: 15/10/2017

- Ukončení řešení projektu: 14/10/2020

Partneři

IT / University of Siena

VN / UEH Ho Chi Minh

VN / BUH Ho Chi Minh

CN / Nankai University

CN / Nanjing NUAA

UK / University of Kent

LT / Vilnius University

CZ / ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA

CZ / EU-China Economics & Politics Institute

Popis projektu

Cílem projektu JEUL je vybudovat a rozvíjet dlouhodobou spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi a soukromým sektorem, ovlivňovat způsob, jakým univerzity pracují, a umožnit jim učit se z podnikatelského zaměření podniků, rozvíjet a využívat případové studie založené na zkušenostech podniků, rozvíjet metody výuky a učení, poznat potřeby podniků a odpovídajícím způsobem zlepšit učební osnovy. Cílem je, aby se staly "podnikatelskými univerzitami".

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zlepšit kvalitu vysokoškolského vzdělávání a zvýšit jeho význam pro trh práce a společnost. Projekt zahrnuje identifikaci potřeb dovedností a znalostí nastupujících absolventů u podniků a následnou revizi učebních osnov, s cílem tyto dovednosti odpovídajícím způsobem do studijních programů začlenit. Po umístění studentů ve firmách bude následovat příprava případových studií a jejich integrace do učebních osnov, aby se zlepšila kvalita vzdělávání na partnerských vysokých školách. Díky revidovaným učebním plánům a zdokonaleným metodám výuky a učení získají absolventi znalosti a dovednosti, které jsou relevantnější pro podniky a trh práce.

Cílové skupiny

Cílovými skupinami projektu jsou univerzity, jejich zaměstnanci, současní i budoucí studenti a podniky. Dalšími klíčovými cílovými skupinami jsou vláda a celá společnost.

Oficiální stránky projektu zde.

Newsletter k projektu je ke stažení zde.

Podpora Evropské komise při tvorbě této publikace nepředstavuje souhlas s obsahem, který odráží pouze názory autorů, a Komise nemůže být považována za odpovědnou za jakékoliv využití informací obsažených v této publikaci.