Menu

Projekt Sustainable Transportation

Období: 01/11/2021 - 01/11/2024  

Sustainable Transportation-SusTrans je mezinárodní výzkumný projekt realizovaný za podpory programu Erasmus+ ve spolupráci s finskou Seinäjoki University of Applied Sciences, německou Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg a belgickou univerzitou Thomas More Mechelen-antwerp. Projekt je zaměřen na téma udržitelnosti v dopravě. 

Cíle projektu: Erasmus+ Cooperation Partnerships (KA220-HED) si klade za cíl zlepšit kvalitu vysokoškolského vzdělávání. Umožňuje organizacím zapojení se do mezinárodní a mezioborové spolupráce, produkovat inovativní výsledky a zároveň pomáhá organizacím sdílet nápady a vyvíjet nové postupy a metody. Tento program je pokračováním Strategických partnerství Erasmus+ KA2 předchozího programového období 2014–2020. Zároveň je rovněž cílem:

  • Vyvinout bakalářskou úroveň školení v oblasti udržitelné dopravy tak, aby odpovídala ekologickým požadavkům automobilového průmyslu a cílům snižování CO2.
  • Procvičit si metodu „design science“ při vývoji nových osnov, modulů kurzů a výukových prostředí.
  • Na základě analýzy AfterSales sektoru ve vybraných zemích a ve spolupráci s odborníky z praxe vyvinout předmět pro bakalářské studium na téma udržitelná doprava, který by odrážel současné a budoucí ekologické požadavky a požadavky podniků na budoucí pracovníky.
  • Účelem spolupráce studentů s ŠA je seznámení se s populací vozidel cílové země a strukturou sektoru AfterSales. Studenti potřebují získat pohled na současnou situaci v populaci vozidel a také zjistit z jaké aktivity AfterSales tvoří a jak je rozdělen do různých oblastí zájmů v jejich vlastních zemích

Cílové skupiny: Cílovými skupinami projektu jsou univerzity, jejich zaměstnanci, současní i budoucí studenti a podniky.

sustra hero-image.png

Partneři projektu:

FIN/ SeAMK 

CZE/ ŠKODA AUTO Vysoká Škola 

GER/ Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg 

BEL/ Thomas More Mechelen-antwerp

Tým projektu za ŠAVŠ

Akademici 

prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D., ALog., ING-PEAD IGIP

Vedoucí Katedry řízení výroby, logistiky a kvality

Ing. David Holman, Ph.D.

Člen Katedry řízení výroby, logistiky a kvality

Ing. Tomáš Malčic, Ph.D.

Člen Katedry řízení výroby, logistiky a kvality

Ing. David Staš, Ph.D.

Člen Katedry řízení výroby, logistiky a kvality

Ing. Josef Bradáč, Ph.D.

Člen Katedry strojírenství a elektrotechniky

doc. Ing. Pavel Wicher, Ph.D.

Člen Katedry řízení výroby, logistiky a kvality

Ing. et Ing. Martin Folta, Ph.D., EUR ING

Člen Katedry řízení výroby, logistiky a kvality

Studenti

Bc. Adéla Pospíšilová

studentka 1. ročníku navazujícího magisterského studia ŠAVŠ

Bc. David Křupka

student 1. ročníku navazujícího magisterského studia ŠAVŠ

Pavla Vlčková

studentka 2. ročníku bakalářského studia ŠAVŠ

Lukáš Moucha

student 2. ročníku bakalářského studia ŠAVŠ

Dominik Hercík

student 2. ročníku bakalářského studia ŠAVŠ

Štěpán Jäger

student 2. ročníku bakalářského studia ŠAVŠ

Publicita projektu 

14/02/2022 - Projekt Udržitelná doprava podporuje mezinárodní spolupráci 

10/11/2022 - Grant na tříletý vzdělávací projekt Udržitelná doprava z programu Erasmus+ pro katedry ŠAVŠ

EN Co-Funded by the EU_POS.png