Menu

Vyjíždějící zaměstnanci

Zaměstnanci Škoda Auto Vysoké školy mohou v rámci programu Erasmus+ vyjet na mobilitu za účelem výuky nebo školení. Zahraniční oddělení pomáhá zprostředkovat kontakt s partnerskými vysokými školami. 

Výukové pobyty (STA)

 1. Mobilita v délce 2 dny až 2 měsíce (doporučená délka je 3 až 5 pracovních dní)
 2. Výuka na partnerské vysoké škole musí být v rozsahu min. 8 hodin za týden či kratší dobu pobytu

Před výjezdem

Údaje o délce mobility, konkrétní výukový program přednášek a dalších pedagogických aktivit včetně počtu odučených hodin je stanoven v Mobility Agreementu.

Před odjezdem na mobilitu je třeba učinit následující:

 1. Na zahraniční oddělení dodat Mobility Agreement for Teaching podepsaný Vámi a přijímající organizací včetně razítka
 2. Podepsat účastnickou smlouvu 
 3. Zažádat o služební cestu 

Během výjezdu

Na Zahraničním oddělení na partnerské univerzitě je třeba nechat podepsat a orazítkovat dokument Erasmus+ Teaching Period Confirmation.

Po příjezdu

Po příjezdu z mobility je třeba doložit:

 1. Originál dokumentu Erasmus+ Teaching Period Confirmation
 2. Vyplnit online dotazník, který Vám je zaslán na pracovní email

Školení (STT)

 1. Mobilita v délce 2 dny až 2 měsíce
 2. Mobilita musí proběhnout na partnerské vysokoškolské instituci vlastníci ECHE či jakékoliv veřejné nebo soukromé organizaci působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání a práce s mládeží.

Náplní pobytu může být např. stínování, praktické či odborné školení, studijní návštěva, workshop nebo seminář.

Před výjezdem

Údaje o délce mobility a program tréninku je stanoven v Mobility Agreementu.

Před odjezdem na mobilitu je třeba učinit následující:

 1. Na zahraniční oddělení dodat Mobility Agreement for Training podepsaný přijímající organizací včetně razítka
 2. Podepsat účastnickou smlouvu
 3. Zažádat o služební cestu

Během výjezdu

V přijímající organizaci je třeba nechat podepsat a orazítkovat dokument Erasmus+ Training Period Confirmation.

Po přjezdu

Po příjezdu z mobility je třeba doložit:

 1. Originál dokumentu Erasmus+ Training Period Confirmation
 2. Vyplnit online dotazník, který Vám je zaslán na pracovní email