20 let - 20 příběhů

 

Gabriela Křídlová na ŠKODA AUTO Vysoké škole studovala do roku 2016, kdy úspěšně zakončila navazující magisterský obor Podniková ekonomika a management provozu. Během studia absolvovala nejenom praxi ve ŠKODA AUTO ale vydala se také na dvousemestrální pracovní stáž do Bentley Motors Ltd. – nejprve na oddělení nákupu a následně na oddělení kvality. Díky zkušenostem, které nasbírala, jí byla následně nabídnuta stálá pozice v Bentley Motors Ltd. v oblasti kvality.

V současné době pracuje v Aston Martin Lagonda na pozici Senior New Model Quality inženýra. Věnuje se také vlastnímu podnikání v oblasti financí a pronájmu nemovitostí.

Ve svém volném čase ráda sportuje – je příznivcem pěší turistky, jógy, tag rugby, frisbee, indoor lezení, jízdy na kole či běhu. Zároveň se zajímá o umění a knihy.

 

Co Vás konkrétně motivovalo k přihlášení na ŠKODA AUTO Vysokou školu (dále ŠAVŠ)?

Již během mého bakalářského studia na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě jsem si uvědomila, jak je praxe strašně důležitá. A tak jsem při výběru magisterského studia chtěla pro navazující studium takovou školu, kde praxi podporují a kde je výuka na praxi taktéž zaměřena. ŠAVŠ je výbornou kombinací těchto dvou požadavků a společně s osobním přístupem, který podporuje, pro mě byla jasnou volbou. Rovněž spolupráce se ŠKODA AUTO, dodavateli a ostatními firmami umožňuje studentům nabírat zkušenosti již během studentských let. Všechny tyto nabízené praxe, stáže a programy jsou i pro budoucí zaměstnavatele velmi perspektivní. Díky tomu mají pak absolventi školy celkově větší šanci uspět na trhu práce.

Nastartovala se Vaše kariéra již během studia?

Vlastně ano. V mém případě vše začalo úspěšným pohovorem na oddělení nákupu ve ŠKODA AUTO, kde jsem absolvovala pracovní stáž a zároveň pracovala na mé diplomové práci „Využití metody FMEA v procesu nákupu v segmentu automotive“. ŠKODA AUTO je skvělý zaměstnavatel nejenom z pohledu běžného zaměstnance, ale také z pohledu praktikanta – můj manažer a kolegové mě zapojili do mnoha projektů, v rámci kterých jsem nasbírala spoustu zkušeností například v jednání s dodavateli, řízení projektů či řízení kritických dílů. Rok praxe v oddělení nákupu mě určitě pomohl i v mé další kariéře.

Je nějaký předmět či vyučující, na kterého ráda vzpomínáte?

Vždy mě nejvíce bavily předměty, které se dají využít v praxi. Takové jako jsou například Logistické metody, v rámci kterých jsme absolvovali několik různých simulací v prostorách ŠKODA AUTO a také řadu exkurzí u dodavatelů.

Dále určitě výuka anglického jazyka – většinu studia jsem měla rodilého mluvčího z Velké Británie. Díky tomu jsem výrazně zlepšila svou úroveň angličtiny, což mě připravilo i na můj pohovor do Bentley.

Ráda bych zmínila také Ing. Romana Marouška, Ph.D., který byl mým vedoucím diplomové práce. Jeho vedení a trpělivost mě dovedly k úspěšnému dokončení diplomové práce.

Máte nějakou pikantní historku ze studentského života na ŠAVŠ, o kterou se s námi můžete podělit?

Tak to si asi na nic pikantního přímo nevzpomenu. Ale určitě bych zmínila přátelskou atmosféru na ŠAVŠ. S ostatními studenty ze semestru jsme občas pořádali menší setkání po přednáškách či po práci. V semestru nás bylo kolem třiceti, a tak jsem v podstatě poznala všechny docela rychle.

Jak jste se dostala na Vaši aktuální pozici Senior New Model Quality inženýra v Aston Martin Lagonda? A co vše je vlastně náplní Vaší práce?

Tak to asi vezmu úplně od začátku. Během studia na ŠAVŠ jsem slyšela mnoho o stážích či studiu v zahraničí a vždy mě lákalo se opět podívat do Velké Británie, kde jsem mezi jednotlivými ročníky na vysoké školy pracovala jako au-pair. S přihláškou na stáž do Bentley jsem proto opravdu neváhala. Můj pohovor byl celkem zajímavý, dlouho jsme se bavili i o mé diplomové práci.

Do Bentley jsem se následně dostala na oddělení nákupu, kde jsem absolvovala šestiměsíční stáž. Myslím, že už během prvních pár měsíců jsem věděla, že to tímto ještě neskončí. Jelikož se má diplomová práce zaměřovala na FMEA, což je spojené především s kvalitou, oslovila jsem manažera na sériové kvalitě s návrhem stáže. Po pohovoru a dojednání podmínek jsem navázala na další pracovní stáž v Bentley. Na kvalitě jsem se osvědčila a po dalších pár měsících mně byla nabídnuta stálá pozice v před-sérii jako Pre Series Supplier Quality Engineer. V Bentley jsem nakonec zůstala tři roky a nasbírala tak neocenitelné zkušenosti.

A teď už jak jsem se dostala na aktuální pozici v Aston Martin Lagonda, na které jsem už přes dva roky. V podstatě to vše začalo telefonátem, kdy mě oslovil náborář přes LinkedIn s nabídkou práce v Aston Martin. V té době jsem práci nehledala, ale nabídka se mi zdála zajímavá a byla jsem hlavně zvědavá, jak pohovory chodí jinde. Do té doby jsem měla zkušenosti s pohovory víceméně pouze v rámci VW Group.

Pohovor dopadl úspěšně. Byl celkem technický, do detailu jsme se bavili o mých zkušenostech, ale dost mě zaujal i přátelský přístup během pohovoru. A tak jsem se po dlouhém rozhodování nakonec rozhodla opustit Bentley, přestěhovat se a jít vstříc nové výzvě.

Moje pracovní pozice Senior New Model Operations Quality Engineer je zaměřena na nové modely, kde mám na starost především interior trim díly. Je to velice komplexní práce, kde vše začíná od designu dílu po použití ve výrobě. Při designu dílu je má práce hlavně v oblasti Lessons Learnt, kde spolu s oddělením R&D a Styling dbáme na to, abychom neopakovali stejné nedostatky či chyby, které jsme pozorovali na předešlých modelech. Dále jednám s dodavateli, simulujeme výrobní proces dílů, zlepšujeme díly do té doby, než jsou na takové úrovni, že je vše připraveno pro výrobu. Jsem za tyto díly zodpovědná - za to, že jsou vyrobeny v nejvyšší kvalitě a také za to, že jsou včas dostupné. Dále se všechny díly testují z pohledu zákazníka na prototypových a před-výrobních autech. Tedy testujeme kvalitu a funkčnost během jízdy.

V rámci studia na ŠAVŠ jste strávila dva semestry na praxi v Bentley Motors Ltd. Dovedla jste si již tehdy představit, že budete v budoucnu dlouhodobě žít a pracovat ve Velké Británii? Čím Vás Velká Británie oslovila nejvíce?

Myslím, že ano. Velká Británie mě oslovila nejen z pohledu pracovních příležitostí v automotive, ale také jsem si zamilovala její přírodu, našla zde spoustu zajímavých aktivit a přátel. Začala jsem také podnikat i v jiném sektoru, než v automotive. Ale to už by byla další kapitola k vyprávění.

Co byste ŠAVŠ popřála do dalších let?

ŠAVŠ bych popřála mnoho dalších úspěšných let. Věřím, že bude dále rozvíjet spolupráci s různými společnostmi, což přinese více příležitostí a zkušeností pro její studenty.

Dále bych popřála, aby si udržela i nadále vyučující, kteří věnují důraz na praktičnost výuky.