20 LET - 20 PŘÍBĚHŮ

Anna Reznichenko pochází z Ruska. Pro své studium u nás si zvolila bakalářský obor Podniková ekonomika a management obchodu a navazující magisterský obor Globální podnikání a marketing. Studium úspěšně zakončila v roce 2018 a získala tak titul Ing.

Její začátky v České republice nebyly lehké, zpočátku se musela potýkat s řadou výzev – zejména pak s českým jazykem, který se před nástupem na ŠKODA AUTO Vysokou školu učila pouze rok v jazykové škole. Následně se v něm zdokonalovala v každé volné chvíli samostudiem. Jak sama říká, hodně jí pomohla komunikace s českými studenty, obzvlášť při práci na společných projektech.

Při studiu si vyzkoušela řadu zajímavých praxí v České republice i v zahraničí. Povinnou půlroční praxi strávila ve Velké Británii v Bentley Motors Ltd. Později vycestovala do Německa, kde půl roku pracovala ve Volkswagen AG. V Mladé Boleslavi pak docházela na praxi do ŠKODA AUTO – nejprve na oddělení plánování logistiky, poté na oddělení produktové a cenové analýzy.

Aktuálně pracuje ve společnosti ŠKODA AUTO na pozici specialisty plánování mezinárodního prodeje.

Ve volném čase ráda cestuje, setkává se s novými lidmi, učí se cizí jazyky a sportuje. Baví ji také zpěv a automobilový průmysl.

 

Co Vás konkrétně motivovalo k přihlášení na ŠKODA AUTO Vysokou školu (dále ŠAVŠ)?

Studium v České republice mne velmi lákalo Ještě před začátkem studia jsem od svých přátel, kteří ji navštívili, mockrát slyšela, že je to opravdu jedna z nejhezčích zemí Evropy. Český jazyk zároveň patří ke skupině slovanských jazyků, takže je trošku podobný ruštině. Líbilo se mi i to, že české vzdělání patří mezi nejlepší v Evropě. Klíčovým důvodem byla ale vysoká škola. 

Na internetu jsem se dozvěděla o ŠAVŠ. Přečetla jsem si o ní spoustu informací, včetně recenzí studentů a učitelů, a měla jsem o ni hned velký zájem. Nejvíce mne lákala možnost praxe nejenom v České republice, ale i v zahraničí. Zjistila jsem, že škola má partnery jako jsou např. ŠKODA AUTO, Bentley Motors, Volkswagen či PWC. Osobně si myslím, že je to jedna z klíčových věcí ve studiu - mít možnost vyzkoušet si teoretické znalosti reálně v praxi.

Nastartovala se Vaše kariéra již během studia?

Během studia jsem se snažila vyzkoušet svoje znalosti a dovednosti, které jsem získala na ŠKODA AUTO Vysoké škole, na konkrétních pracovištích pod vedením zkušených pracovníků. Svoji první praxi jsem absolvovala na oddělení projektového nákupu ve společnosti Bentley Motors Ltd. ve Velké Británii. Poté jsem rok pracovala ve společnosti ŠKODA AUTO – nejdříve na oddělení plánování logistiky a poté na oddělení cenové a produktové analýzy. Vydala jsem se také na odbornou praxi do Německa, kde jsem pracovala ve společnosti Volkswagen AG na oddělení mezinárodního produktového marketingu. Během těchto praxí jsem mohla vyzkoušet teoretické metody práce, ale také jsem se naučila pracovat v týmu a zlepšila si své jazykové dovednosti v českém, německém a anglickém jazyce.

Mým hlavním cílem bylo nejenom získat potřebné zkušenosti z profesního hlediska, ale také se naučit pracovat v mezinárodním týmu, pochopit jaká je podniková kultura ve společnosti ŠKODA AUTO a následně tyto znalosti uplatnit ve své budoucí kariéře.

Je nějaký předmět či vyučující, na kterého ráda vzpomínáte?

Ano, samozřejmě, takových předmětů a vyučujících je hodně. Mezi moje oblíbené předměty patřil Mezinárodní Management s panem docentem Štrachem, pod jehož vedením jsem napsala i svoji diplomovou práci. Myslím si, že je jeden z nejlepších vyučujících a jsem mu opravdu velice vděčna za všechny znalosti, které jsem od něj získala. Dále nemohu nezmínit paní docentku Bokšovou, která s námi trávila hodně času na konzultacích, když jsme měli problémy s účetnictvím. Díky jejímu přístupu mám velice dobré znalosti v oblasti účetnictví. Dále se mi velmi líbil Personální Management s panem doktorem Králem, s nímž jsem psala svoji bakalářskou práci.

Pracujete jako Specialista plánování mezinárodního prodeje ve ŠKODA AUTO – co vše si pod touto pozicí můžeme představit?

Momentálně na plný úvazek pracuji ve společnosti ŠKODA AUTO v oblasti prodeje. Našla jsem takovou pracovní pozici, která mi dává možnost občas jezdit pracovně do zahraničí a poznávat, jak se dělá byznys v jednotlivých zemích. Naše oddělení zajišťuje prodej vozů ŠKODA ve východní Evropě. Zabezpečení odbytu vozů na trhu je realizováno ve spolupráci s importéry na základě stanovené strategie tržních podmínek v jednotlivých zemích a požadavků stávajících zákazníků. Na každodenní bázi komunikujeme s importéry o odbytové politice a cílech Škoda Auto. Naším cílem je zabezpečení plynulého a včasného zásobování importérů produkty naší společnosti.

Anno, pocházíte z Ruska – bylo pro Vás těžké se začlenit mezi české spolužáky? Jste s nimi v kontaktu i nyní po absolvování studia?

První semestr byl pro mne velmi náročný. Snažila jsem se co nejvíc komunikovat s českými studenty, abych si zlepšila svoji češtinu a celkově se cítila jako opravdová česká studentka. Kvůli jazykové bariéře to nebylo jednoduché, nicméně čeští spolužáci byli vůči mne vždycky přátelští a ve všem mi pomáhali. Dobře se nám spolu spolupracovalo při vypracování společných projektů. Z některých spolužáků se stali moji velmi dobří kamarádi a vídáme se často. V kontaktu jsem i s řadou dalších, mnoho jich také potkávám v práci.

Co byste ŠAVŠ popřála do dalších let?

Chtěla bych ŠAVŠ do dalších let popřát hodně ocenění a úspěchů a aby současní i budoucí absolventi byli vždycky hrdí na to, že kdysi spojili přípravu na svůj profesní život právě se ŠKODA AUTO Vysokou školou!

20 LET - 20 PŘÍBĚHŮ Anna Reznichenko