Rozhovor s Ing. Ondřejem Stejskalem

Ondřej, absolvent našeho bakalářského oboru Podniková ekonomika a finanční management a navazujícího magisterského oboru Globální podnikání a finančí řízení, našel své uplatnění ve ŠKODA AUTO.

I on neváhal a během svého studia využil mnoha výjezdů do zahraničí. A jak vzpomíná na své studium u nás i na zahraniční stáže, které absolvoval?​

 

Na ŠKODA AUTO Vysoké škole jste vystudoval obor zaměřený na finance a business. Jak jste se dostal ke své nynější práci v oddělení Strategického plánování ve ŠKODA AUTO?
Na začátku třetího semestru magisterského studia se mi naskytla příležitost nastoupit do ŠKODA AUTO na pozici asistenta vedoucího oddělení Technické vedení projektů. Navzdory tomu, že jsem studoval odlišný obor a i ve své tehdejší praxi jsem se soustředil na finance, rozhodnul jsem se jít vyzkoušet práci v technickém vývoji, protože mě lákalo dozvědět se něco o tom, jak vznikají naše produkty. Po dvou letech na této pozici jsem se rozhodoval, zda se dál věnovat projektovému řízení v technickém vývoji, nebo zkusit něco nového. Nakonec jsem na začátku roku přestoupil na oddělení Strategického plánování, kde mohu využívat většinu znalostí, které jsem za svůj krátký profesní život nasbíral.

Proč jste si ke studiu vybral právě ŠKODA AUTO Vysokou školu? Co Vás na ni nejvíce zaujalo?
Vždycky jsem se zajímal o automobilový průmysl, firmu ŠKODA AUTO, respektive VW Group jsem vnímal jako velmi zajímavého potenciálního zaměstnavatele. Co se týká školy, oslovilo mě, že je jiná než ostatní vysoké školy ekonomického zaměření u nás, je menší, flexibilnější a s jasnou návazností na praxi.

Co nejdůležitějšího jste si ze ŠKODA AUTO Vysoké školy přinesl do praxe?
Je zřejmé, že na vysoké škole studenti pronikají do poměrně širokého spektra odborných témat a využití těchto znalostí v praxi záleží na oblasti, kde nakonec pracují. Já bych zde vyzdvihnul aspekty jako cizí jazyky, práce v týmu nebo prezentační a komunikační dovednosti.

V rámci studia u nás jste vycestoval za praxí do Číny a Velké Británie. V čem spatřujete hlavní přínos těchto stáží pro Váš kariérní život?
Kromě získávání a prohlubování dovedností v odborných oblastech spatřuji přínos zahraničních stáží v rozšiřování si profesního rozhledu a osvojování interkulturních dovedností. Pro mne bylo neocenitelnou zkušeností zjistit, co to znamená být součástí jedné z nejprestižnějších automobilových firem a jak odlišně funguje ŠKODA AUTO na největším automobilovém trhu na světě. Největším přínosem pobytů v zahraničí ovšem bylo, že jsem se naučil fungovat v mezinárodních týmech. Především v Číně byl tým ŠKODA AUTO velmi pestrý – kromě Čechů, Číňanů a Němců tu byli i Francouzi, Brit či Australan.

Uvažujete o tom, že byste se do zahraničí za prací vydal i v budoucnu nebo se Vám lépe pracuje zde v Čechách? Je podle Vás nějaký rozdíl mezi pracovní morálkou u nás a v zahraničí?
Ano, velmi rád bych určitou část svého profesního života strávil v zahraničí, z mého pohledu jasně převažují profesní i osobní přínosy nad nevýhodami, jako odloučení od rodiny a společenského zázemí v domovské zemi. Abych odpověděl na druhou část otázky – domnívám se, že se my Češi v mezinárodním srovnání rozhodně neztratíme!

Na co ze ŠKODA AUTO Vysoké školy vzpomínáte nejraději?
Myslím si, že jmenovat jednu věc by nebylo správné – vyhovovalo mi, že škola je relativně malá, takřka rodinná instituce, což umožňovalo mnohem individuálnější výuku a pozitivně to ovlivňovalo vztahy mezi akademiky a studenty i studenty navzájem. ŠKODA Auto Vysoká škola mne kvalitně připravila na budoucí povolání, což se týká jak teoretické stránky, tak i možnosti nahlédnout velmi brzy do korporátní reality. Výběr vysoké školy byl jedním z nejzásadnějších rozhodnutí, která jsem dosud musel udělat, a jsem velmi rád, že mohu o tomto konkrétním říct, že bych ho odstupem času udělal stejně.