20 let - 20 příběhů

Michal Maruška získal titul Bc. a následně Ing. v oboru Podniková ekonomika a management provozu, který u nás studoval v kombinované formě. Studium úspěšně zakončil v roce 2008.

Již od roku 2000 pracuje ve společnosti ŠKODA AUTO v oblasti elektriky a elektroniky vozu. Přes pozice specialistů a projektových vedoucích se dopracoval do managementu ŠKODA AUTO a aktuálně působí na pozici koordinátora na oddělení Connected Car. V rámci své kariéry poznal i jiné části koncernu VW, když působil půl roku ve Wolfsburgu ve Volkswagen AG a rok v Ingoldstadtu v AUDI AG.

Ve svém volném čase se rád věnuje rodině. Jeho koníčky jsou také elektronika, čtení a sport.

 

 

Co Vás konkrétně motivovalo k přihlášení na ŠKODA AUTO Vysokou školu (dále ŠAVŠ)?

Byl to především osobní rozvoj ve firmě ŠKODA AUTO a motivace porovnat mé pracovní zkušenosti s akademickými poznatky.

Nastartovala se Vaše kariéra již během studia?

Já bych řekl, že se moje kariéra nastartovala již před mým studiem. Nicméně vystudování vysoké školy mi otevřelo další možnosti a praktická poznání.

Je nějaký předmět či vyučující, na kterého rád vzpomínáte?

Já osobně jsem na školu přicházel tehdy již s uzavřenými státními zkouškami z anglického jazyka, proto jsem měl vždy velmi vřelý vztah k paní Stejskalové. Dodnes těžím z marketingových hodin Pavla Štracha, a to zejména těch o zákaznickém přístupu. Oba vyučující rád dodnes potkávám například na vašich výzkumných dnech, nebo když se pohybuji na půdě Karmele.

Máte nějakou pikantní historku ze studentského života na ŠAVŠ, o kterou se s námi můžete podělit?

Ani ne.

Michale, v rámci své kariéry jste strávil poměrně hodně času v zahraničí - půl roku ve Volkswagen AG a rok v AUDI AG. Jak se Vám pracovalo v německém prostředí? Bylo pro Vás náročné skloubit v tomto období pracovní povinnosti a rodinu?

Lhal bych, kdybych tvrdil, že to bylo bez zátěže. Bohužel z podstaty programů, které jsem v zahraničí absolvoval, nepodporovala firma ŠKODA AUTO také umístění mé rodiny do cílových destinací, takže jsme tento čas žili víceméně odděleně. Při mém pobytu ve Wolfsburgu to bylo o to náročnější pro mou ženu, že jsme v tu dobu měli ročního syna. Takže to byl takový směnný systém – přes týden co nejvíce pracovat a o víkendu co nejvíce zajistit rodinu.

Pracujete ve ŠKODA AUTO v Technologickém centru Česana, na oddělení Connectivity vozu – tedy na místě, kde by mnozí absolventa ŠKODA AUTO Vysoké školy neočekávali. Jak Vám vědomosti nabyté na ŠKODA AUTO Vysoké škole pomáhají ve zvládání každodenních pracovních povinnosti v technické oblasti?

Já jsem již od cca 8 let navštěvoval elektronické kroužky a kroužky programování. To byl hlavní důvod, proč jsem na střední škole studoval obor Mechanik - elektronik na Středním odborném učilišti strojírenském ŠKODA AUTO. I v následném zaměstnání jsem se vždy věnoval elektronice a následně vedení projektů vývoje elektronických řídících jednotek. Když jsem se rozhodoval, jakou vysokou školu bych chtěl absolvovat, tak jsem byl v situaci výběru mezi managementem a technikou. Zvolil jsem management, protože jsem měl v tu dobu pocit, že přístup k technice a technologiím mám ve stávajícím zaměstnání velmi dobrý, a proto jsem se chtěl vzdělávat ve vedení týmů a managementu jako takovém. Jak jsem uváděl již dříve, to zejména vzhledem k mému dalšímu kariernímu rozvoji ve firmě ŠKODA AUTO.

A jak mi pomáhají vědomosti? Pomáhají mi v každodenním životě, protože hlavní výsadou technického vývojáře vždy musí být hlavní motto: „co chce cílový zákazník“, a nesmí podlehnout tomu, jak produkt udělat co nejdůmyslněji technicky ale k neupotřebení zákazníkem. Rovněž na denním pořádku jsou koordinace týmů, kontroly splněných úkolů, plánování, spolupráce s interními i externími subjekty – zkrátka management.

Co byste ŠAVŠ popřál do dalších let?

Hlavně i do dalších let rozvoj školy jako takové. Myslím, že by naší škole slušel i doktorandský program.