Kontakty

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s
Na Karmeli 1457
293 01 Mladá Boleslav
Česká republika


Pobočka Praha
Ekonomická 957, 140 00 Praha 4

e-mail: info@is.savs.cz

tel.: 326 823 040

Fakturační údaje

IČ: 29142890
DIČ: CZ29142890

Č.BÚ CZK: 2108726654/2700
IBAN: CZ80 2700 0000 0021 0872 6654

Č.BÚ EUR: 2108726662/2700
IBAN: CZ58 2700 0000 0021 0872 6662
SWIFT: BACXCZPP

Kontakty

Vedení školy

doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc.

Rektor

Ing. Sandra Lacinová

Kvestorka

Mgr. Petr Šulc

Prorektor pro studijní záležitosti a řízení kvality

Dr. Jan Lachman

Prorektor pro vědu a výzkum

Mgr. Lenka Stejskalová, MBA

Prorektorka pro zahraniční vztahy

Provozní útvary

Sekretariát

Bc. Martina Jírová

Asistentka rektora

Studijní oddělení Mladá Boleslav - Tel.: 326 823 040

Ing. Lucie Kočí

Vedoucí studijního oddělení

Jana Šťastná

Studijní referentka

Ing. Kateřina Kulhavá, M.A.

Studijní referentka

Mgr. Alena Bednárová

Studijní referentka

Studijní oddělení Praha a administrace MBA programu

Ing. Zdenka Makaloušová

Studijní referentka pobočky Praha

Zahraniční oddělení

Ing. Denisa Římalová, M.A.

koordinátor zahraničního oddělení

Ing. Barbora Bukovanová

koordinátor zahraničního oddělení

Marketing, prodej a PR

Bc. Daniel Voce

Vedoucí marketingu, prodeje a PR

Renata Holubová

Specialista marketingu, prodeje a PR

Mgr. Zdeňka Kyselová

Specialista marketingu, prodeje a PR

Mgr. Tereza Prevužňáková

Specialista celoživotního vzdělávání

Personalistika

Ing. Eliška Hniličková

Personalistka

Nákup, účetnictví, controlling

Ing. Lenka Rutterlová

Specialistka controllingu, nákupu a treasury

Ing. et Ing. Tereza Šikýřová

Referentka controllingu, účetnictví a nákupu

Ing. Tomáš Stárek

Specialista mzdového a finančního účetnictví

Knihovna - Tel.: 326 823 060, E-mail: knihovna@savs.cz

PhDr. Jan Emmer, DiS.

Vedoucí knihovny

Mgr. Renata Hloušková

Pracovnice knihovny

Zuzana Preňková

Pracovnice knihovny

Výzkumná a tvůrčí činnost

Ing. Lada Honzáková

Administrace výzkumné a tvůrčí činnosti

Ing. Hana Čáslavová, MPA

Administrace výzkumné a tvůrčí činnosti

Mgr. Kristýna Heršálková

Specialista oddělení pro výzkumnou a tvůrčí činnost

Katedra marketingu a managementu

doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D., Ph.D.

Vedoucí katedry

doc. Ing. Jana Přikrylová, Ph.D.
Ing. Martina Beránek, Ph.D.
Ing. Eva Jaderná, Ph.D.
Ing. Jana Pechová, Ph.D.
Ing. Hana Volfová, Ph.D.
Mgr. Emil Velinov, Ph.D.

Katedra financí a účetnictví

doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D.

Vedoucí katedry

doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.
Ing. Šárka Hyblerová, Ph.D.
Ing. Josef Horák, Ph.D.
doc. Ing. Tomáš Krabec, MBA, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

Katedra řízení výroby, logistiky a kvality

prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D., ALog., ING-PEAD IGIP

Vedoucí katedry

doc. Ing. Jan Fábry, Ph.D.
Ing. et Ing. Martin Folta, Ph.D., EUR ING
Ing. David Holman, Ph.D.
Ing. David Staš, Ph.D.
doc. Ing. Pavel Wicher, Ph.D.
Mgr. Martin Čech, Ph.D.
Ing. Tomáš Malčic

Katedra strojírenství a elektrotechniky

prof. Ing. Vojtěch Dynybyl, Ph.D.

Vedoucí katedry

Ing. Josef Bradáč, Ph.D.
doc. Ing. Jiří David, Ph.D.
Ing. et Bc. Jiří Sobotka, Ph.D., ING-PEAD IGIP
Ing. František Starý

Katedra ekonomie a práva

Mgr. Pavel Neset, Ph.D.

Vedoucí katedry

Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D.
doc. Ing. Vladislav Flek, CSc.
JUDr. Petr Frischmann, LL.M., Ph.D.
prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.
doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc.
doc. JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D., D.E.A.
prof. Ing. Josef Jílek, CSc.
PhDr. Jiří Malý, Ph.D.
JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D.

Katedra řízení lidských zdrojů

doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D.

Vedoucí katedry

PhDr. Ingrid Matoušková, Ph.D.
Mgr. Eva Švejdarová ,M.A., Ph.D.
PhDr. Alemayehu Kumsa, Ph.D.
Mgr. Tibor Brečka, LL.M., MBA

Katedra kvantitativních metod

Mgr. Petr Šulc

Vedoucí katedry

Mgr. Petr Kasal
Mgr. Radka Hakl, Ph.D.
Mgr. Pavel Brom, Ph.D.
doc. Ing. Eva Jarošová, CSc.
prof. RNDr. Václava Pánková, CSc.
Mgr. Elena Říhová, Ph.D.

Katedra informatiky

Ing. Vladimír Beneš, Ph.D.

Vedoucí katedry

Ing. Martin Juhas
prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc.
prof. Ing. Václav Řepa, CSc.
prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.
Ing. Lukáš Herout, Ph.D.

Katedra jazykové přípravy a interkulturních kompetencí

Mgr. Pavlína Příbramská

Vedoucí katedry

Mgr. Lenka Stejskalová, MBA
Mgr. Dagmar Sieglová, MSEd., Ph.D.
Mgr. Zuzana Havlisová
Ioana Kocurová-Giurgiu, M.A.
Mgr. Vladimíra Soukupová
PhDr. Alena Bednářová
Mgr. Miluše Löffelmannová
Mgr.Michaela Odložilíková
Mag. Dagmar Weginger
Dipl.-Übers. MBA Gabriele Schürmann