Ostatní projekty

Fondy EHP a Norska

Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy. Příjemci finanční podpory jsou země střední, východní a jižní Evropy. Právě velký důraz na sdílení a výměnu zkušeností mezi donory a příjemci grantů je důležitý aspekt, kterým se tyto fondy liší od fondů EU.

Tento bilaterální projekt je zaměřen na podporu nové veřejné správy, digitalizace a účasti občanů mezi různými předměty na bakalářské a magisterské úrovni. Hlavním cílem projektu je vytvoření metodiky a manuální propagace těchto hodnot mezi studenty a učiteli na obou univerzitách s využitím různých technik ve vybraných předmětech. Cílem projektu je dále vytvořit prostředí pro pořádání workshopů a seminářů na univerzitách a středních školách v blízkosti lokalit partnerů projektu.

 

Číslo projektu: EHP-CZ-MOP-2-008
Název projektu: Promoting Digitalization and Active Citizenship in Teaching Bachelor and Master Courses
Období: 01/08/2020 - 31/08/2021
Grant: 650 000 CZK
Koordinátor projektu: ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s.
Kontaktní osoba: Mgr. Emil Velinov, Ph.D.
Partneři projektu: University of South-Eastern Norway

Projektový tým ŠKODA AUTO Vysoké školy

Mgr. Emil Velinov, Ph.D.

Akadamický pracovník na katedře marketingu a managementu

Ing. Barbora Bukovanová

Koordinátor zahraničního oddělení

Dr. Jan Lachman

Prorektor pro vědu a výzkum

Erasmus+ KA2 Strategické partnerství

Strategické partnerství (KA2) nabízí příležitost organizacím působícím v oblasti vysokoškolského vzdělávání, podnikům, veřejným orgánům a organizacím občanské společnosti působícím v různých sociálně ekonomických oblastech ke spolupráci za účelem realizace nových postupů vedoucích k vysoké kvalitě výuky, institucionální modernizaci a společenským inovacím.

Název projektu: Critical Incidents in Intercultural Communication and Promoting Diversity
Období: 01/09/2020 – 31/08/2023
Grant: 240 329 EUR
Koordinátor projektu: ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s.
Kontaktní osoba: Mgr. Vladimíra Soukupová
Partneři projektu: University of Applied Sciences Upper Austria, Wels; Seinäjoki University of Applied Sciences; University of Applied Sciences Zwickau; University of Siena

Projektový tým ŠKODA AUTO Vysoké školy

Mgr. Lenka Stejskalová, MBA

Prorektorka pro zahraniční vztahy

Mgr. Pavlína Příbramská

Vedoucí katedry jazykové přípravy a interkulutrních kompetencí

Mgr. Dagmar Sieglová, MSEd., Ph.D.

Akademický pracovník na katedře jazykové přípravy a interkulturních kompetencí

Mgr. Vladimíra Soukupová

Akademický pracovník na katedře jazykové přípravy a interkulturních kompetencí

Českoněmecký fond budoucnosti

„Woche der Nachbarschaft“ je projekt Katedry jazykové přípravy a interkulturních kompetencí, v rámci něhož se uskuteční vzájemná setkání studentů ŠKODA AUTO Vysoké školy a studentů Hochschule für Technik und Wirtschaft v Drážďanech. Pro studenty je připraven vzdělávací a kulturní program tak, aby měli možnost poznat život, kulturu a studium v sousední zemi, rozvíjet své jazykové i odborné dovednosti a navázat osobní kontakty s mladými lidmi ze sousední země. Projekt je finančně podpořen Česko-německým fondem budoucnosti.

Název projektu: Woche der Nachbarschaft
Období: projekt schválen v září 2020, realizace posunuta na listopad 2021 a duben 2022
Příspěvek: 70.000 CZK (Česko-německý fond budoucnosti)
Koordinátor projektu: ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s.
Kontaktní osoba: Mgr. Vladimíra Soukupová, KJPIK
Partner projektu: Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden