kurzy v oblasti

ŠKODA AUTO Vysoká škola nabízí v rámci celoživotního vzdělávání kurzy pro jednotlivce i firmy. Firemní kurzy pak připravíme přesně na míru podle požadavků a potřeb jednotlivých společností a jejich zaměstnanců.

Školení a kurzy v oblasti logistiky, kvality a automobilové techniky vás seznámí s moderními metodami, které jsou používány v těchto oblastech. Vybrat si můžete ze široké nabídky kurzů, které se dají v případě zájmu kombinovat. Naši lektoři jsou odborníci z praxe, kteří jsou připraveni vytvořit vám školení na míru přesně podle vašich požadavků a představ.

 

Principy TPM-Total Productive Maintenance

Garant/Lektor: Ing. David Staš, Ph.D., Ing. David Holman, Ph.D. 

Rozsah: 8 hodin 

Kurz je realizován pouze jako vnitropodnikový, cena a termín jsou stanoveny individuálně

 

Kontaktní osoba: Renata Holubová (renata.holubova@savs.cz)

Popis kurzu

ŠKODA AUTO Vysoká škola nabízí kurz metodologie TPM umožňující růst celkové efektivity výrobního procesu cestou zvyšování dostupnosti výrobních kapacit při současném snižování nákladů na údržbu a defekty. Implementace TPM metodologie vytváří prostředí sdílené odpovědnosti nejen za efektivní průběh výrobních procesů, ale zároveň klade důraz na udržení výrobního zařízení v perfektní kondici.

Analýza a řízení zásob

Garant/Lektor: Prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D., Ing. Pavel Wicher, Ph.D. 

Rozsah: 8 hodin

Kurz je realizován pouze jako vnitropodnikový, cena a termín jsou stanoveny individuálně

 

Kontaktní osoba: Renata Holubová (renata.holubova@savs.cz)

Popis kurzu

ŠKODA AUTO Vysoká škola nabízí jedinečnou příležitost se formou kurzu seznámit s metodami analýzy a řízení zásob a jejich aplikací v praxi. Kurz se zaměřuje na řízení zásob s tzv. nezávislou poptávkou. Tyto metody patří mezi základní metody logistiky, umožňující efektivní řízení materiálového toku.

 

A3 report – vysoký standard řešení problémů

Garant/Lektor: Ing. David Staš, Ph.D., Ing. David Holman, Ph.D. 

Rozsah: 8 hodin

Cena: 3 390 Kč bez DPH - platí pro otevřený kurz 

Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu

 

Kontaktní osoba: Renata Holubová (renata.holubova@savs.cz)

Popis kurzu

ŠKODA AUTO Vysoká škola nabízí jedinečnou příležitost seznámit se s taktickým nástrojem firmy Toyota „A3 report“ (A3) pro dosažení vysokého standardu nejen řešení operativních problémů, ale následně i efektivního způsobu myšlení a učení se. Znalost metodologie A3 je jedním ze základních předpokladů dosažení udržitelného úspěchu automobilky Toyota na vysoce konkurenčním trhu automobilového průmyslu. Jedná se o velmi výkonnou vizuální metodu, účinný nástroj v podobě strukturovaného postupu standardizující komunikaci pro efektivní cestu k nalezení řešení.

 

Vývoj moderního automobilu

Garant/Lektor: Ing. Josef Bradáč, Ph.D. 

Rozsah: 7 hodin

Cena: 2 990 Kč bez DPH - platí pro otevřený kurz

Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu

 

Kontaktní osoba: Renata Holubová (renata.holubova@savs.cz)

 

Popis kurzu

Kurz představuje základní fáze a principy, které se v současné době uplatňují při vývoji a zavádění nového automobilu na trh.

 

 

Nové materiály a technologie využívané v konstrukci automobilů

Garant/Lektor: Ing. Josef Bradáč, Ph.D. 

Rozsah: 7 hodin

Cena: 2 990 Kč bez DPH - platí pro otevřený kurz

Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu

 

Kontaktní osoba: Renata Holubová (renata.holubova@savs.cz)

Popis kurzu

Kurz představuje nové materiály a pokročilé technologie, které se v současné době uplatňují při návrhu a výrobě nového vozu.

Technologie svařování v automobilovém průmyslu

Garant/Lektor: Ing. Josef Bradáč, Ph.D. 

Rozsah: 7 hodin

Cena: 3 090 Kč bez DPH - platí pro otevřený kurz

Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu

 

Kontaktní osoba: Renata Holubová (renata.holubova@savs.cz)

Popis kurzu

Kurz představuje jak konvenční tak nově využívané metody svařování, které se v současné době uplatňují při výrobě automobilů. Součástí kurzu je exkurze do ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav.

 

 

Inovativní trendy a inspirativní praxe řízení dodavatelských řetězců v automobilovém průmyslu

Garant/Lektor: Ing. David Holman, Ph.D. 

Rozsah: 16 hodin

Cena: 9 100 Kč bez DPH - platí pro otevřený kurz 

Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu

 

Kontaktní osoba: Renata Holubová (renata.holubova@savs.cz)

Popis kurzu

ŠKODA AUTO Vysoká škola nabízí kurz s primárním zaměřením na přístupy, metody a nástroje pro řízení dodavatelských řetězců ověřené v automobilovém průmyslu. Efektivní řízení dodavatelských řetězců je celosvětově považováno za klíč k budoucí konkurenceschopnosti a prosperitě.

 

Základy štíhlé výroby – LEAN

Garant/Lektor: Ing. David Staš, Ph.D. 

Rozsah: 8 hodin

Cena: 4 200 Kč bez DPH - platí pro otevřený kurz 

Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu

 

Kontaktní osoba: Renata Holubová (renata.holubova@savs.cz)

 

Popis kurzu

Cílem kurzu je představit základní principy štíhlé výroby ve vazbě na aktuální problematiku zavádění metod LEAN v praxi.

 

 

Metoda 5S a její zavádění v praxi

Garant/Lektor: Ing. David Staš, Ph.D. 

Rozsah: 8 hodin

Cena:  3 790 Kč bez DPH - platí pro otevřený kurz

Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu 

 

Kontaktní osoba: Renata Holubová (renata.holubova@savs.cz)

Popis kurzu

Metoda 5S je propracovanou metodou, která patří k základním stavebním kamenům při zavádění štíhlé výroby (LEAN) a její implementace je zásadním předpokladem pro transformaci firmy k nastartování procesu neustálého zlepšování. Tato metoda bezezbytku naplňuje filozofii efektivního využití vizuálního managementu. Cílem školení je představit tuto metodu, základní principy a nástroje potřebné pro uplatnění v praxi.

 

 

Optimalizace v dopravě

Garant/Lektor: doc. Ing. Jan Fábry, Ph.D. 

Rozsah:  8 hodin 

Cena: 4 900 Kč bez DPH - platí pro otevřený kurz

Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu 

 

Kontaktní osoba: Renata Holubová (renata.holubova@savs.cz)

 

Popis kurzu

Kurz je vhodný především pro pracovníky přímo zodpovědné za každodenní plánování tras vozidel, ale také pro manažery, kteří se podílejí na strategických rozhodnutích, a to ve středních a velkých distribučních společnostech či výrobních firmách, v nichž je plánování tras nedílnou součástí manažerského rozhodování.

 

 

Autonomní vozidla

Garant/Lektor: Ing. Josef Bradáč, Ph.D. 

Rozsah:  7 hodin 

Cena: 2 479 Kč bez DPH - platí pro otevřený kurz

Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu

 

Kontaktní osoba: Renata Holubová (renata.holubova@savs.cz)

Popis kurzu

Kurz představuje problematiku autonomních vozidel jak z hlediska použitých technologií, tak z ostatních aspektů souvisejících se zavedením a provozem samořízených vozidel.

 

Požadavky systémového standardu IATF 16949:2016 na bázi normy ISO9001:2015

Garant/Lektor: Ing. et Ing. Martin Folta, Ph.D., EUR ING 

Rozsah: 8 nebo 16 hodin 

Cena: Bude stanovena individuálně

Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu

 

Kontaktní osoba: Renata Holubová (renata.holubova@savs.cz)

 

Popis kurzu

Kurz je vhodný pro výkonné i vedoucí pracovníky zodpovídající za řízení na jednotlivých úrovních v organizaci, kteří se podílejí na zavádění či udržování systému řízení dle normy IATF 16949:2016. Kurz je určen také pro všechny zaměstnance, kteří se podílejí na takticko-strategických rozhodnutích, a to v menších, středních i velkých výrobních firmách v automobilovém průmyslu.

 

Objednání a platba

Závaznou objednávku příslušné vzdělávací akce lze provést pouze písemně zasláním podepsané objednávky elektronicky (scan) na adresu czv@savs.cz nebo na adresu ŠKODA AUTO Vysoká škola, Na Karmeli 1457, 293 01 Mladá Boleslav.

Po obdržení závazné objednávky bude objednateli a účastníkům zasláno potvrzení o rezervaci místa. Současně bude objednateli zaslána zálohová faktura.

Zálohová faktura je u jedno-, či vícedenních kurzů splatná nejpozději 3 týdny před zahájením kurzu. U studia jednotlivých předmětů je splatnost zálohové faktury před začátkem výuky. Účastník musí prokázat její zaplacení bankovním výpisem nejpozději v den začátku výuky. Nejpozději týden před začátkem vzdělávací akce obdrží účastníci podrobné informace k jejímu konání.

ŠKODA AUTO Vysoká škola si vyhrazuje právo vzdělávací akci zrušit nebo přesunout datum konání z důvodů, které nemůže ovlivnit (náhlé onemocnění lektora, přerušení dodávky proudu, zásah vyšší moci). V případě zrušení akce bude zákazníkovi vrácena zaplacená částka. O konání kurzu je rozhodováno 2 týdny před jeho začátkem. Pokud se do této doby na kurz nepřihlásí minimální počet účastníků, bude kurz zrušen a všem objednatelům budou vráceny zaplacené zálohy, případně jim bude navržen jiný termín kurzu.

KONTAKT