Odborné a jazykové certifikáty

Odborné certifikáty

Získejte náskok před ostatními! Dopomohou vám k tomu naše odborné certifikáty, o jejichž vydání si po splnění určených podmínek mohou studenti ŠKODA AUTO Vysoké školy zdarma zažádat.

O udělení certifikátu musí student požádat po splnění stanovených podmínek prostřednictvím žádosti v Kontaktním centru v AIS („Žádost o vydání odborného certifikátu“). Certifikát může být studentovi vydán při slavnostní promoci nebo na studijním oddělení.

Mezinárodní jazykové certifikáty

ŠKODA AUTO Vysoká škola je od roku 2018 oficiálně Cambridgeským přípravným centrem pro pořádání zkoušek Cambridge English - First (FCE) a Cambridge English - Advanced (CAE). Studenti i zájemci z řad veřejnosti u nás mohou absolvovat zkoušky FCE i CAE.

 

Proč absolvovat zkoušky Cambridge English?
Mají celoživotní platnost a uznávají je zaměstnavatelé, vysoké školy, mezinárodní organizace i státní úřady ve více než 13 000 institucích po celém světě. Seznam institucí, škol a univerzit, které uznávají mezinárodní zkoušky Cambridge English ZDE

Testovány jsou všechny čtyři jazykové dovednosti - čtení, psaní, poslech a ústní projev. Zkoušky mohou sloužit jako doklad jazykových znalostí při výjezdu na ERASMUS pobyty. Na ŠKODA AUTO Vysoké škole jsou uznatelné v rámci, povinného studijního plánu pro anglický jazyk na úrovních B2 a C1.

 

Proč absolvovat zkoušky Cambridge English na ŠKODA AUTO Vysoké škole?
Každému z vás garantujeme individuální přístup. Zkoušku vykonáte ve speciálních učebnách s omezeným počtem posluchačů a za výborných akustických podmínek, které vám usnadní poslech. Postarají se o vás naši vlastní examinátoři s dlouholetou praxí.

Nevíte, na jakou zkoušku se přihlásit? Otestujte si své jazykové znalosti: http://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/

Zkouška Cambridge English First

B2 First (FCE) je nejrozšířenější ze všech zkoušek Cambridge ESOL. Jedná se o úroveň B2 podle Společného evropského referenčního rámce. FCE dokazuje, že dokážete psát a komunikovat anglicky na takové úrovni, abyste mohli studovat anebo pracovat v anglicky mluvícím prostředí.

Zkouška Cambridge English Advanced

Úspěšné složení této zkoušky dokazuje velmi dobrou úroveň znalosti angličtiny, úroveň C1 podle Společného evropského referenčního rámce. Zkoušku uznává většina evropských univerzit jako doložení způsobilosti studovat obory vyučované v angličtině. C1 Advanced (CAE) certifikát je vhodný pro ty, kdo chtějí pracovat a studovat v zahraničí a směřují svoji kariéru do oblasti vyžadující znalost anglického jazyka.

Termíny

E-přihláška na zkoušky dostupná ZDE.

Přípravné kurzy ke Cambridgeským zkouškám

Chystáte se na zkoušku z cizího jazyka a necítíte se jisti v kramflecích? Potřebujete si před testem zopakovat gramatiku? Přihlaste se na některý z našich přípravných kurzů k jazykovým zkouškám!

Přípravným kurzům na zkoušky B2 First (FCE) a C1 Advanced (CAE) nepředchází žádný rozřazovací test. Výběr úrovně kurzu je pouze na volbě studenta. Pro lepší představu o své dosažené úrovni si, prosím, udělejte orientační test na: http://www.cambridgeesol.org/test-your-english

Kontakty a přihlášky k jazykovým kurzům

Mgr. Pavlína Příbramská

Kontakt pro informace

Mgr. Zuzana Mičková (Kopecká)

Kontakt pro přihlášky k Cambridgeským zkouškám: Lingua Centrum

Zuzana Fejglová

Kontakt pro přihlášky k přípravným kurzům