MBA program


ZÍSKANÝ TITUL – MBA

FORMA STUDIA – Kombinovaná (víkendová výuka)

DÉLKA STUDIA – 18-24 měsíců

JAZYK STUDIA – Anglický

MÍSTO STUDIA – Praha

UPLATNĚNÍ - Střední a vyšší management firem v sektoru automotive

NÁROČNOST - 120 kreditů v 16 studijních modulech

 

Základní informace

MBA program Global Management in Automotive Industry je programem celoživotního vzdělávání specificky zaměřeným na potřeby a perspektivy kariérně zaměřených profesionálů automobilového průmyslu. Cílem programu je rozvoj znalostí a dovedností budoucích mezinárodně působících vedoucích pracovníků automobilového průmyslu. Program nabízí významný kariérní stimul studujícím s globálním zaměřením, otevřeným přístupem ke světu a vysokým stupněm zvídavosti.

Studijní moduly

*Studijní moduly mohou být obsahově změněny na základě hospodářské aktuálnosti.

Hlavní odlišnosti MBA programu ŠKODA AUTO Vysoké školy:

• Program vyvinut ve spolupráci s globálními hráči automobilového průmyslu
• Zahraniční studijní cesta po podnicích sloužící k širšímu poznání odvětví
• Víkendový outdoorový trénink sloužící k rozvoji vlastního potenciálu
• Intenzivní víkendové studium (se začátkem nejdříve v pátečních odpoledních hodinách)
• Různorodá skupina špičkových mezinárodních lektorů (v jiných MBA programech v České republice naše lektory nenajdete)

Výukové přístupy:


• Max. 17 studujících ve skupině,
• výuka založená na případových studiích, příkladech, interaktivních seminárních úkolech, cafeteriích, diskusích, projektech a simulacích
• Facilitovaný networking uvnitř a mezi studijními skupinami
• Mezinárodní studijní cesta (širší poznání odvětví) a víkendový outdoorový trénink leadershipu (rozvoj vlastního poznání)

Naši lektořidoc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D., Ph.D.

ředitel MBA programu


„Mým cílem je tvořit MBA program, na kterém záleží a který přináší uspokojení studujícím a průmyslu.“

Odborné zaměření:
mezinárodní management a mezinárodní marketingProf. Dr. Günther Singer

 
„Talking with customers, leading direct reports or convincing your own boss, it always takes Your personality to communicate – a skill you learn within the MBA Program at ŠKODA AUTO University.“ 


Odborné zaměření:
Career Management, Corporate GovernanceDr. Ameeta Jaiswal-Dale (BA, DEA, MA, Ph.D.)

  

„Ability to successfully deploy financial resources on a global scale is of utmost importance to sustain fluctuations in local automotive markets.“


Odborné zaměření:
Corporate Finance, Commodity Markets, Risk Management

Přijímací řízení

Zájemci o přijetí do MBA programu vyplní a zašlou svou přihlášku na e-mail mba@savs.cz.

Rozhodnutí o přijetí do MBA programu je v kompetenci rektora na základě posouzení naplnění následujících minimálních kritérií:
1. Předchozí studium na vysoké škole – dosažený alespoň bakalářský stupeň vzdělání
2. Profesní zájem a předchozí pracovní zkušenosti – tříletá profesní zkušenost z manažerské pozice, motivační dopis, reference, doporučení nadřízených ke studiu.
3. Znalost anglického jazyka – mezinárodní certifikát osvědčující jazykové znalosti anglického jazyka na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce (např. FCE; IELTS 6.0; BULATS 60; BEC Vantage; TOEIC 750; TOEFL iBt 87; PTE General Level 3).
4. Motivace ke studiu – přijímací pohovor (osobní nebo uskutečňovaný přes VOIP či telefon)

Důležité termíny

Příjem přihlášek do dalšího běhu programu (ročník 2022) : do 15. 4. 2021
Předpokládaný termín zahájení dalšího běhu programu (ročník 2022) : 01. 06. 2021

 


Data výukových setkání

30.10. 2020; 13.11.-14.11. 2020; 11.12.-12.12.2020; 15.1.-16.1. 2021; 22.1.-23.1. 2021; 12.2.-13.2. 2021; 5.3.–6.3. 2021; 19.3.-20.3. 2021; 9.4.-10.4. 2021; 23.4.-24.4. 2021; 7.5.-8.5. 2021; 21.5.-22.5. 2021; 4.6.-5. 6; 18.6. 2021; 21.6. - 25.6. 2021 - International Study Trip; 9.7.-10.7. 2021; 23.7.-24.7. 2021; 27.8.-28.8. 2021; 10.9.-12.9. 2021 Outdoor Leadership Training; 24.9.-25.9.2021

Školné a poplatky

*Školné zahrnuje zápis do kurzů do objemu 140 kreditů v období 24 měsíců. Všechny předepsané výukové moduly a kurzy, studijní materiály, cestovné a ubytování v průběhu mezinárodní studijní cesty i ubytování a stravování při víkendovém tréninku leadershipu.

Kontakty

Ing. Zdenka Makaloušová

Administrátorka MBA programu

KDE NÁS NAJDETE

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s
Na Karmeli 1457
293 01 Mladá Boleslav
Tel.: 326 823 024
E-mail: mba@savs.cz

Zjistit více

Výukové prostory MBA programu:
Václavské nám. 40
110 00 Praha 1
Česká republika

Zjistit více