MBA program


ZÍSKANÝ TITUL – MBA

FORMA STUDIA – Kombinovaná (víkendová výuka)

DÉLKA STUDIA – 18-24 měsíců

JAZYK STUDIA – Anglický

MÍSTO STUDIA – Praha

UPLATNĚNÍ - Střední a vyšší management firem v sektoru automotive

NÁROČNOST - 120 kreditů v 16 studijních modulech

 

Základní informace

MBA program Global Management in Automotive Industry je programem celoživotního vzdělávání specificky zaměřeným na potřeby a perspektivy kariérně zaměřených profesionálů automobilového průmyslu. Cílem programu je rozvoj znalostí a dovedností budoucích mezinárodně působících vedoucích pracovníků automobilového průmyslu. Program nabízí významný kariérní stimul studujícím s globálním zaměřením, otevřeným přístupem ke světu a vysokým stupněm zvídavosti.

Studijní moduly

*Studijní moduly mohou být obsahově změněny na základě hospodářské aktuálnosti.

Hlavní odlišnosti MBA programu ŠKODA AUTO Vysoké školy:

• Program vyvinut ve spolupráci s globálními hráči automobilového průmyslu
• Zahraniční studijní cesta po podnicích sloužící k širšímu poznání odvětví
• Víkendový outdoorový trénink sloužící k rozvoji vlastního potenciálu
• Intenzivní víkendové studium (se začátkem nejdříve v pátečních odpoledních hodinách)
• Různorodá skupina špičkových mezinárodních lektorů (v jiných MBA programech v České republice naše lektory nenajdete)

Výukové přístupy:


• Max. 17 studujících ve skupině,
• výuka založená na případových studiích, příkladech, interaktivních seminárních úkolech, cafeteriích, diskusích, projektech a simulacích
• Facilitovaný networking uvnitř a mezi studijními skupinami
• Mezinárodní studijní cesta (širší poznání odvětví) a víkendový outdoorový trénink leadershipu (rozvoj vlastního poznání)

Naši lektořidoc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D., Ph.D.

ředitel MBA programu


„Mým cílem je tvořit MBA program, na kterém záleží a který přináší uspokojení studujícím a průmyslu.“

Odborné zaměření:
mezinárodní management a mezinárodní marketingProf. Dr. Günther Singer

 
„Talking with customers, leading direct reports or convincing your own boss, it always takes Your personality to communicate – a skill you learn within the MBA Program at ŠKODA AUTO University.“ 


Odborné zaměření:
Career Management, Corporate GovernanceDr. Ameeta Jaiswal-Dale (BA, DEA, MA, Ph.D.)

  

„Ability to successfully deploy financial resources on a global scale is of utmost importance to sustain fluctuations in local automotive markets.“


Odborné zaměření:
Corporate Finance, Commodity Markets, Risk Management

Přijímací řízení

Zájemci o přijetí do MBA programu vyplní a zašlou svou přihlášku na e-mail mba@savs.cz.

Rozhodnutí o přijetí do MBA programu je v kompetenci rektora na základě posouzení naplnění následujících minimálních kritérií:
1. Předchozí studium na vysoké škole – dosažený alespoň bakalářský stupeň vzdělání
2. Profesní zájem a předchozí pracovní zkušenosti – tříletá profesní zkušenost z manažerské pozice, motivační dopis, reference, doporučení nadřízených ke studiu.
3. Znalost anglického jazyka – mezinárodní certifikát osvědčující jazykové znalosti anglického jazyka na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce (např. FCE; IELTS 6.0; BULATS 60; BEC Vantage; TOEIC 750; TOEFL iBt 87; PTE General Level 3).
4. Motivace ke studiu – přijímací pohovor (osobní nebo uskutečňovaný přes VOIP či telefon)

Důležité termíny

Příjem přihlášek do dalšího běhu programu (ročník 2024) : do 31. 01. 2022
Předpokládaný termín zahájení dalšího běhu programu : březen 2022 

Vzhledem k přetrvávajícím pandemickým nejistotám nejsme toho času vůbec schopni odhadnout, zda nebo kdy se navrátí do nabídky víkendová exekutivní forma studijního programu. Zahraniční studijní cestu ani víkendový outdoor leadership trénink, které jsou, povinnou součástí tohoto programu, nelze při současné situaci ani plánovat, natož potom s rozumnou mírou jistoty realizovat. Zároveň se mění preference uchazečů o MBA vzdělávání z pohledu jeho formy, což může nadále snižovat pravděpodobnost návratu ke stejnému formátu exekutivního víkendového studijního programu.

 


Data výukových setkání

18. 3. – 19. 3. 2022; 8. 4. – 9. 4. 2022; 22. 4. – 23. 4. 2022; 6. 5. – 7. 5. 2022; 20. 5. – 21. 5. 2022; 3. 6. – 4. 6. 2022; 17. 6. 2022; 24. – 25. 6. 2022; 15. – 16. 7. 2022; 12. – 13. 8. 2022; 9. – 10. 8. 2022; 9. – 11. 9. 2022 – Outdoor Leadership Training; 23. – 24. 9. 2022; 7. – 8. 10. 2022; 21. – 22. 10. 2022; 11. – 12. 11. 2022; 9. – 10. 12. 2022; 16. – 20. 1. 2023 – International Study Trip; 17. – 18. 2. 2023; 10. – 11. 3. 2023.


Školné a poplatky

*Školné zahrnuje zápis do kurzů do objemu 140 kreditů v období 24 měsíců. Všechny předepsané výukové moduly a kurzy, studijní materiály, cestovné a ubytování v průběhu mezinárodní studijní cesty i ubytování a stravování při víkendovém tréninku leadershipu.

Kontakty

Ing. Zdenka Makaloušová

Administrátorka MBA programu

KDE NÁS NAJDETE

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s
Na Karmeli 1457
293 01 Mladá Boleslav
Tel.: 326 823 024
E-mail: mba@savs.cz

Zjistit více

Výukové prostory MBA programu:
Václavské nám. 40
110 00 Praha 1
Česká republika

Zjistit více