Magisterský program v českém jazyce

Studium v magisterském studijním programu zahajujeme dvakrát ročně.

Elektronické přihlášky do studia od letního semestru akademického roku 2020/2021 (počátek studia únor 2021), lze podávat od 21.9.2020 do 31.1.2021. Termín zápisů je určen na 19.2.2021 v Mladé Boleslavi.

Elektronické přihlášky do studia od zimního semestru akademického roku 2021/2022, který začíná v září 2021, budou spuštěny 28.11.2020.

Termíny přijímacího řízení

Důležité upozornění: Přihlášky jsou k termínům zápisů přiřazovány dle data doručení (pokud uchazeč neuvede jinak). E-přihlášky, které nebudou k datu uzávěrky kola kompletní, budou převedeny do dalšího kola. E-přihlášky, které nebudou kompletní ani k datu 31.01.2021 pro zahájení studia od LS 20/21/, k datu 16.9.2021 pro zahájení studia od ZS 21/22 budou zrušeny.

Jak postupovat při podání přihlášky

UCHAZEČI, KTEŘÍ ZÍSKALI STŘEDOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

1. Spusťte aplikaci pro e-přihlášky a zde vyplňte požadované údaje a zkompletujte všechny její sekce.

2. Na adresu školy (viz. níže) zašlete úředně vidimovanou kopii diplomu dokládající absolvování bakalářského studijního programu. Pokud v termínu podání přihlášky diplom ještě nemáte k dispozici, přihlášku zašlete bez tohoto dokladu. Jakmile diplom později obdržíte, doručte jej co nejdříve na studijní oddělení ŠAVŠ

3. V aplikaci e-přihlášky získáte přístupové údaje, díky kterým budete moci s Vaší přihláškou až do uzávěrky pracovat a sledovat její vývoj. E-přihláška bude považována za kompletní a přijatou teprve po splnění všech náležitostí. Je proto v zájmu uchazeče tuto skutečnost zkontrolovat. V případě nejasností nás kontaktujte na e-mailu ePrihlaska-SAVS@is.savs.cz.

4. Pokud se na Vás jako uchazeče o studium vztahuje vízová povinnost, doporučujeme Vám podat elektronickou přihlášku již v řádném termínu (1. kolo) přijímacího řízení, aby mohl být proces získání víza započat co nejdříve.

UCHAZEČI, KTEŘÍ ZÍSKALI STŘEDOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ V ZAHRANIČÍ

1. Spusťte aplikaci pro e-přihlášky a zde vyplňte požadované údaje a zkompletujte všechny její sekce.

2. Na adresu školy (viz. níže) zašlete úředně vidimovanou kopii diplomu včetně dodatku k diplomu dokládající absolvování bakalářského studijního programu spolu s úředním překladem obou dokumentů do českého jazyka. Pokud v termínu podání přihlášky diplom ještě nemáte k dispozici, přihlášku zašlete bez tohoto dokladu. Jakmile diplom později obdržíte, doručte jej na studijní oddělení co nejdříve po jeho obdržení.

3. Každý student, který získal bakalářské vzdělání v zahraničí a zamýšlí pokračovat ve studiu v České republice (včetně na ŠKODA AUTO Vysoké škole), musí podstoupit tzv. proces "Uznání zahraničního vzdělání" (tzv. nostrifikace). Uchazeči hlásící se do magisterských programů musí předložit Osvědčení o uznání vysokoškolského (bakalářského) vzdělání. Podrobné informace naleznete v dokumentu Doplňující informace pro zahraniční uchazeče a uchazeče, kteří získali předchozí vzdělání v zahraničí.

4. Uchazeči o studium si v průběhu přijímacího řízení mohou objednat doplňkové služby jako jsou: rezervace ubytování a vystavení potvrzení o ubytování, odeslání dokumentů o přijetí ke studiu prostřednictvím expresní mezinárodní kurýrní služby či asistence při uznávání předchozího vzdělání (tzv. nostrifikaci). Více informací naleznete v naší nabídce.

 

KONTAKT PRO ZASÍLÁNÍ DOKUMENTŮ:
ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. - Studijní oddělení
Na Karmeli 1457, Mladá Boleslav 293 01, Česká republika
Email: ePrihlaska-SAVS@is.savs.cz
Tel.: +420 326 823 040